Cluster 4: Ondergrond

Gebruik ondergrond

Binnen het cluster Ondergrond staat gebruik van de ondergrond centraal. Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s: multifunctioneel en duurzaam gebruik van de ondergrond en sanering van vervuilde grond in combinatie met de toepassing van bodemenergie.

Daarbinnen worden de volgende vraagstukken bestudeerd:

  • Gecombineerde toepassing van bodemenergie, bodemsanering en gebruik van de bodem en de bovengrond voor andere functies aan de hand van praktijkcases. Een mooi voorbeeld is de renovatie van het stationsgebied Utrecht, welke zowel boven- als ondergronds plaatsvindt.
  • De toepassing van geothermie in Nederland: kansen en risico’s.
  • CO2-opslag in de bodem: onderzoek naar afvang, transport en opslag inclusief kansen, risico’s en maatschappelijk draagvlak. Dit onderzoek valt onder het CATO-2-programma.
  • Multifunctioneel gebruik en ruimtelijke ordening van de ondergrond.

Betrokken partners: