Cluster 3: Grondstoffen

Gebruik en schaarste van grondstoffen

Het cluster Grondstoffen richt zich op het gebruik en schaarste van grondstoffen en materialen.
Bestudeerde thema’s zijn duurzaam gebruik van biogrondstoffen, afvalmanagement en recycling van grondstoffen en materialen op weg naar een circulaire economie.

Gekeken wordt daarbij naar:

  • Het sluiten van materiaalketens vanuit de filosofie ‘afval is grondstof’. Waar liggen de kansen, belemmeringen en oplossingsrichtingen? Naar een antwoord wordt gezocht aan de hand van concrete materiaalstromen, zoals bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval, uitgesplitst naar verschillende materiaalstromen.
  • Grondstoffenschaarste van elementaire metalen voor de toepassing in sleutelsectoren, zoals elektronica/ICT en duurzame energie. Hoe zit het met het hergebruik en de vervangingsmogelijkheden voor bestaande metalen?
  • Grondstoffenvoorraden en schaarste. Welke duurzaamheidsstrategieën kunnen er ontwikkeld worden vanuit een technisch en economischgeopolitiek, mondiaal perspectief?
  • De governance van grondstoffenschaarste in Europees en mondiaal verband.
  • Het duurzaam gebruik van biomassa voor grondstoffenproductie en duurzaam bosbeheer in het kader van een ‘biobased economy’.
  • Het duurzaam gebruik van biomassa voor energiedoeleinden, naast specifieke katalysetechnieken om de toepassing van biomassa efficiënter en duurzamer te maken.

Betrokken partners: