Thema’s

USI Thema’s: integrale werkwijze

Urbane regio’s zijn voor het duurzaamheidsvraagstuk van essentieel belang. Wereldwijd zullen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in en rondom steden. Naar schatting ligt dit percentage in 2050 op 75 procent van de wereldbevolking. De vraag is hoe een goede balans te behouden tussen economische groei, milieu en het welzijn van mensen. Hiervoor is kennis en innovatie op uiteenlopende vlakken nodig. De activiteiten van het Utrecht Sustainability Institute (USI) zijn ondergebracht in vijf thema’s. Elk thema bundelt een aantal onderling samenhangende onderwerpen en vertegenwoordigt daarom een specifiek kenniscluster. De vijf kennisclusters samen borgen een integrale bijdrage aan de transitie naar urbane gebieden. In samenwerking met zowel kennisinstellingen als bedrijfsleven streeft USI naar innovatieve oplossingen en nieuwe bedrijvigheid.

Cluster 1: Energie

Cluster 2: Water & Integrale Stedelijke Opgaven

Cluster 3: Grondstoffen

Cluster 4: Ondergrond

Cluster 5: Sustainable Finance