Project: Sustainable Finance Lab

SFL-logo Sustainable Finance Lab
Betrokken cluster: Sustainable Finance
Opdrachtgevers: Initiatief van USI en Peter Blom
Looptijd: 2012-2014
USI-Contactpersonen: Rens van Tilburg
Beknopte projectomschrijving: Het SFL opereert als een netwerk van wetenschappers en experts met een klein secretariaat. Het SFL draagt bij aan verduurzaming van de financiële sector door:
1. het maatschappelijke debat te stimuleren en te voeden met wetenschappelijke kennis
2. nieuw onderzoek op te zetten
3. concrete ideeën te ontwikkelen en hierover in dialoog te gaan met de sector, toezichthouders en beleidmakers
4. helder te communiceren naar een breed publiek.
Door deze partijen actief te betrekken, kan de sector zich voldoende vernieuwen en kan het noodzakelijke vertrouwen van de samenleving in de financiële sector weer terugkomen. De activiteiten van het SFL omvatten gesprekken met relevante partijen over vernieuwende ideeën voor verduurzaming van de financiële sector, besloten discussiebijeenkomsten en publieksdebatten, wetenschappelijk onderbouwde inbreng in beleidsconsultaties, eigen onderzoek, publicatie van opinieartikelen en andere publieke uitingen.Website: www.sustainablefinancelab.nl
Doelen: Bevorderen van een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten.
Samenwerkingspartners: DNB, AFM, financiële instellingen
Financiers: Triodos Bank, Rabobank, FMO, DNB
Resultaten: De publieksbijeenkomsten van het SFL hebben een belangrijke rol gespeeld in de verdieping van het maatschappelijk debat over verduurzaming van de financiële sector. Het SFL is één van de weinige initiatieven die erin is geslaagd om de financiële sector zelf op een constructieve manier te betrekken. Een oproep van SFL-leden aan Tweede Kamerleden heeft geleid tot instelling van de Commissie Structuur Nederlandse Banken. Besloten discussiebijeenkomsten hebben financiële instellingen gestimuleerd om met verdergaande oplossingen te komen voor verandering in de sector. Eigen onderzoek, bijeenkomsten en opinie-uitingen van SFL hebben geleid tot meer inzicht in het huidige geldsysteem en mogelijke alternatieven.

Kijk voor meer informatie op: www.sustainablefinancelab.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *