Project: ReFoMo

ReFoMo_def ReFoMo
Betrokken cluster: Energie
Opdrachtgever: Climate-KIC, European Institute of Technology and Innovation
Looptijd: 2013-2014
USI-Contactpersoon: Carolien van Hemel
Beknopte projectomschrijving: ReFoMo (REduced FOotprints of MOnumental structures, landscapes and buildings) verduurzaamt unieke historische monumenten door in te zetten op energiebesparing. Het project wil de markt voor deep retrofit van monumenten ontwikkelen met als start een marktstudie naar de kansrijkheid van deep retrofit van monumenten, een analyse van beschikbare producten en diensten en vaststelling van de innovatiebehoefte. Image for banner projectomschrijvingWebsite: www.refomo.eu
Doelen: Het project beoogt drie case studies uit te voeren naar innovatieve technische en procesmatige oplossingen voor deep retrofit van monumenten. De marktstudie onderzoekt de kansen en mogelijke barrières voor deze oplossingen. Eindgebruikers en specialisten worden vanaf de start in het project betrokken.
Samenwerkingspartners: (NL) Province of Utrecht, Arcadis, Utrecht University, USI, (HU) NEGOS, (IT) UNIBO Bologna, (ES) AIDICO Valencia
Financier: European Institute of Technology and Innovation (EIT)
Resultaten: Marktanalyse; technologische en beleidsmatige best practices; internetdiensten; benchmarkmethode; kennisdisseminatie via bijeenkomsten, studentenprojecten, publicaties en bijdragen aan conferenties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *