Project: Recycling van Bouw- en Sloopafval: van Cirkelstad naar Cirkelland

Cirkelstad Recycling van Bouw- en Sloopafval: van Cirkelstad naar Cirkelland
Betrokken cluster: Grondstoffen
Opdrachtgevers: Ministerie van I&M
Looptijd: 2013-2014
USI-Contactpersoon: Sander de Vries
Beknopte projectomschrijving: Dit project richt zich op het kwalitatief hoogwaardig recyclen van bouw- en sloopafval op landelijke schaal. De ervaringen van ‘Cirkelstad’ (Rotterdam), waar duurzaamheidswinst wordt geboekt door ketensamenwerking, vormen het uitgangspunt. Het Cirkelstad concept wordt benut om opschaling naar landelijk niveau mogelijk te maken. Dit zal leiden tot efficiënter grondstoffengebruik en de daaraan verbonden milieuvoordelen, zoals het reduceren van CO2 emissies. Daarnaast brengt het economische voordelen met zich mee, zoals besparingen door ketensamenwerking en door hergebruik en recycling van bouw- en sloopafval. Bovendien kan het opschalen van het ‘Cirkelstad’ concept resulteren in een concurrentievoorsprong van de Nederlandse bouw- en sloopsector op bedrijven in andere EU landen. De hele bouwketen (inclusief de vraagkant/Aedes) wil zich voor de uitvoering van dit project inzetten. De Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) bundelen de aanwezige kennis en zorgen voor de interne en externe communicatie en de projectleiding. Alle hieronder genoemde partijen nemen deel aan de projectgroep.
Doelen: Onze ambitie is om het ‘Cirkelstad’ concept, waarin duurzaamheidswinst wordt geboekt door ketensamenwerking, op te schalen naar landelijk niveau. Dit zal naast een efficiënter grondstoffengebruik en de daaraan verbonden milieuvoordelen, zoals het reduceren van CO2 emissies, een aantal andere belangrijke effecten hebben, zoals besparingen door ketensamenwerking en door hergebruik en recycling van bouwafvalstromen.
Samenwerkingspartners: Universiteit Utrecht,
Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen,
Oranje BV,
Dutch Green Building Council,
Aedes,
TNO,
BRBS,
Van Gansewinkel,
Bouwend Nederland,
Strukton,
Search Ingenieursbureau.
Financiers: Ministerie van I&M en de samenwerkingspartners (‘in kind’)
Resultaten: 1. Het maken van een beknopte inventarisatie van de huidige kwaliteit en omvang van de bouwafvalstromen in Nederland, op basis van bij de deelnemers beschikbare gegevens.
2. Het toepassen en verfijnen van de reeds opgestelde duurzame slooprichtlijnen die efficiënt hergebruik van bouwmaterialen makkelijker kunnen maken voor de betrokkenen
3. Het inventariseren van nieuwe of bestaande business modellen die efficiënt hergebruik van bouwmaterialen en –grondstoffen financieel mogelijk kunnen maken
4. Het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van vraag en aanbod van gerecyclede materialen in een aantal pilots met Nederlandse woningcorporaties

Handreiking voor woningcorporaties: “Hergebruik van bouw- en sloopafval loont!” door prof. dr. Jacqueline Cramer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *