Project: Smart grid: rendement voor iedereen

Titel (projectcode): Smart grid: rendement voor iedereen
Betrokken cluster(s): Cluster 1: Energie
Opdrachtgever(s) : Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort
Looptijd: 2012-2014
Contactpersoon: Carolien van Hemel
Beknopte projectomschrijving: Het project wil duurzame energie in de regio Utrecht bereikbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen.Het project heeft tot doel nieuwe business cases en dienstverleningsconcepten te ontwikkelen, te testen en te realiseren voor middelgrote smart grids in Utrecht en Amersfoort. Het betreft in totaal tweehonderd woningen en bedrijven. De in de wijk geproduceerde zonnestroom wordt lokaal ingezet, o.a. met gebruikmaking van elektrische auto’s.
Doelen: Het project wil de mogelijkheden en voordelen laten zien van slimme elektriciteitsnetwerken door concrete toepassingen te ontwikkelen en te toetsen aan de praktijk. Deze ‘smart grids’ zijn nodig om duurzaam opgewekte elektriciteit in te passen en om onze elektriciteitsvoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Het doel van dit project is niet het onderzoeken van de technische haalbaarheid, maar het ontwikkelen, testen en realiseren van waardeproposities die de wijkbewoners motiveren werkelijk deel te nemen aan het lokale smart grid. Uiteindelijk leidt dit tot extra bedrijvigheid en nieuwe beroepen. Bovendien zal hierdoor de energietransitie worden versneld.
Samenwerkings-
partner(s):
LomboXnet, Icasus, Eemflow Energy, Stedin, Ecofys, KEMA, CapGemini, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Financier(s): Ministerie ELI (programma Pieken in de Delta)
Resultaten: Twee blijvende lokale smart grids met elk ongeveer honderd gebruikers, een in de wijk Lombok in Utrecht, de ander in Nieuwland in Amersfoort, die op een rendabele wijze duurzame stroom die in de wijk is opgewekt ook in de wijk doen inpassen.