Voorbeelden van proeftuinen in samenwerking met buitenlandse partners

Eurbanlab
Het project Eurbanlab maakt deel uit van het Europese programma Climate KIC. Climate KIC bundelt de duurzaamheidsexpertise van toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen en zet deze om in innovaties en nieuwe bedrijvigheid. De Nederlandse Climate KIC partners zijn Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, TU Delft, TNO, Deltares, Provincie Utrecht, DSM, Schiphol, Stadshavens Rotterdam en Arcadis. Het project Eurbanlab verbindt Europese proeftuinen (‘urban living labs’) met elkaar, gelegen in ondermeer Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland. De deelnemers aan deze proeftuinen leren van elkaars ervaringen in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie, financieringsconstructies en samenwerkingsvormen. Binnen het project wordt een benchmarkmethode ontwikkeld om urban living labs onderling te kunnen vergelijken (‘reference benchmark toolkit’). Een andere belangrijke doelstelling is om innovaties die zich in een bepaalde proeftuin hebben bewezen in de etalage te zetten en toe te passen in andere proeftuinen, met name in het buitenland (‘market place’).

Meer info:
http://www.climate-kic.org/fileadmin/climatekicorg/all/global/_innovation/Eurbanlab.pdf