Proeftuinen

Proeftuinen zijn vernieuwende projecten waarin verschillende partijen samenwerken om nieuwe ideeën en technieken in de praktijk te ontwikkelen en te testen. In de proeftuinen komt de expertise van de verschillende USI partners optimaal samen. De proeftuinen richten zich op regio’s, stadswijken en/of bedrijventerreinen. Door deze proeftuinen op een integrale wijze op te zetten brengen we de People Planet Profit-gedachte ten uitvoer. Hiertoe maken we gebruik van de reeds aanwezige kennis binnen de verschillende duurzaamheidsgebieden enerzijds, en kennis gebaseerd op praktijkervaring anderzijds. Wetenschappelijke inzichten leiden tot innovatieve projecttoepassingen en vice versa. Een constante wisselwerking tussen theorie en praktijk is van cruciaal belang voor de succesvolle ontwikkeling van duurzame urbane regio’s.

Vijf fasen

  1. De uitvoering van een proeftuin verloopt in vijf fasen. Het USI begeleidt zowel afzonderlijke fasen als het complete traject.
  2. De globale, integrale verkenning van de duurzame (her)ontwikkeling van een stadswijk en/of bedrijventerrein. Hierbij worden de economische, ruimtelijke en milieutechnische functies onderzocht op het gebied van wonen, werken en mobiliteit.
  3. De formulering van mogelijke transitiepaden per duurzaamheidsthema. De technische, economische, bestuurlijk-organisatorische, milieukundige en sociale perspectieven worden per transitiepad nader uitgewerkt.
    De selectie van de meest kansrijke transitiepaden op basis van technische, economische, milieukundige en sociale haalbaarheid.
  4. Formuleren van business cases. Deze dienen financieel-economisch solide en goed beheersbaar te zijn. Vanzelfsprekend dienen ze ook een flinke sprong in duurzaamheid te realiseren.
  5. De uitvoering van het door de opdrachtgever vastgestelde plan is vooral in handen van bouwondernemingen, producenten en advies- en ingenieursbureaus. In de uitvoeringsfase bewaakt USI het integrale karakter van het plan en brengt het specifieke kennis in.

Tijdens dergelijk trajecten staan de ambitie en doelstellingen van de opdrachtgevers centraal. Zij spelen namelijk een leidende rol in de snelheid waarmee duurzame urbane regio’s worden ontwikkeld. De benodigde kennis is sterk afhankelijk van het type en de voortgang van een project. Per project draagt het USI de daartoe meest geëigende onderzoekers voor uit zijn netwerk.

USI ondersteunt bij het opzetten van proeftuinen in zowel binnen- als buitenland.