Project: Ambassadeur platform Ordening & Ondergrond

COB zonder tekst Ambassadeur platform Ordening & Ondergrond
Betrokken cluster: Ondergrond
Opdrachtgever: Nederlands Kennis Centrum voor Ondergronds Bouwen en Ondergronds Ruimtegebruik (COB)
Looptijd: Januari 2013 –
USI-Contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: Het platform Ordening en Ondergrond richt zich op integraliteit binnen ondergronds bouwen en legt zo de verbinding tussen de andere COB-onderzoeksgebieden. Gemeenten en provincies zijn bezig structuurvisies op te stellen voor de bovengrond, maar waarom zouden we die niet verbinden met de inrichting van de ondergrond? Integrale gebiedsontwikkeling is complex; het vergt samenwerking tussen veel partijen, vaak afkomstig uit verschillende werelden. Daarnaast is het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen niet vanzelfsprekend. De meerwaarde van ondergronds bouwen zit hem vaak in de verbetering van de bovengrondse leef kwaliteit en die is lastig in geld uit te drukken.Om partijen te helpen bij de combinatie ordening en ondergrond, coördineert het COB verschillende onderzoeken op dit gebied. Het Platform verbindt partijen, initieert nieuwe projecten en ondersteunt praktijkgericht onderzoek. Hierbij richt ze zich niet alleen op bestuurders en overheden, maar op alle professionals die zich bezighouden met ruimtelijke ordening. Jantien van den Berg is coördinator van het platform Ordening & Ondergrond en Jacqueline Cramer de Ambassadeur. Laatstgenoemde zorgt ook voor een verbinding met de onderzoekers binnen het Utrechts kenniscluster.
Website: www.cob.nl
Doelen: Advies uitbrengen
Samenwerkings-
partners:
Bedrijven, gemeenten en professionals
Financiers: COB en aangesloten partners
Resultaten: Adviezen

Kijk voor meer informatie op: www.cob.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *