Project: Orange Goes Green

Titel: Orange Goes Green
Betrokken cluster(s): Alle clusters
Opdrachtgever(s): Orange Goes Green Platform
Looptijd: 1 juli 2012 –
USI-Contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: Orange Goes Green (OGG) is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief gericht op economische diplomatie, promotionele activiteiten en kennisoverdracht tussen
Nederlandse en Noord-Amerikaanse overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven. Het primaire doel is om handelsovereenkomsten veilig te stellen voor de betrokken
leden en partners.

Orange Goes Green is een open consortium en verwelkomt bedrijven gevestigd in Nederland of Noord-Amerika die actief zijn op het gebied van Hernieuwbare Energie, Bio Based Economy, Bodemenergie, Smart Grids,
of Elektrisch Vervoer.
Jacqueline Cramer is voorzitter van de Adviesraad.

Doelen: Veiligstellen van handelsovereenkomsten voor de betrokken leden en partners
Samenwerkingspartner(s): Publiek-privaat samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen
Financier(s): OGG
Resultaten: Hechte, trans-Atlantische samenwerking tussen Nederlandse en Canadese/Amerikaanse consortia (met name de Westkust van de Verenigde Staten en Canada)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *