Project: Orange Goes Green

Orange Goes Green logo Orange Goes Green
Betrokken clusters: Alle clusters
Opdrachtgever:
Looptijd: 1 juli 2012 –
USI-Contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: Orange Goes Green (OGG) is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief gericht op economische diplomatie, promotionele activiteiten en kennisoverdracht tussen Nederlandse en Noord-Amerikaanse overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven. Het primaire doel is om handelsovereenkomsten veilig te stellen voor de betrokken leden en partners.Orange Goes Green is een open consortium en verwelkomt bedrijven gevestigd in Nederland of Noord-Amerika die actief zijn op het gebied van Hernieuwbare Energie, Bio Based Economy, Bodemenergie, Smart Grids of Elektrisch Vervoer.Jacqueline Cramer is voorzitter van de Adviesraad.Website: http://www.orangegoesgreen.org
Doelen: Veiligstellen van handelsovereenkomsten voor de betrokken leden en partners
Samenwerkings-
partners:
Publiek-privaat samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen
Financier: OGG
Resultaten: Hechte, trans-Atlantische samenwerking tussen Nederlandse en Canadese/Amerikaanse consortia (met name de Westkust van de Verenigde Staten en Canada)