Project: Marktverkenning Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg Marktverkenning Soesterberg
Betrokken cluster: Integrale stedelijke opgaven
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Looptijd: Januari 2012 – mei 2012
USI-Contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: De opdracht geschiedt in het kader van de ‘Marktverkenning duurzaamheid vliegbasis Soesterberg t.b.v. een marktconsultatieplan’ van de Provincie Utrecht.
De opdracht bestaat uit het voorbereiden en houden van een brainstormsessie met marktpartijen over de mogelijkheden om de woonwijk naast de vliegbasis marktconform te ontwikkelen waarbij wordt voldaan aan de duurzaamheidsambities zoals gesteld in het Ruimtelijk Plan. Tevens wordt op grond van de brainstorm advies uitgebracht over een marktconsultatie.
Doelen: Advies uitbrengen
Samenwerkingspartners: Provincie Utrecht, Vliegbasis Soesterberg, Gemeente Soest, Wavin, Rabobank Utrecht, Eneco, Deltares, Seinen Projectontwikkeling, Faro Architecten, SAB, Patrimonium, Latei, Stedin, AM Duurzaam, Greenspread
Financier: Provincie Utrecht
Resultaten: Verslag van de brainstorm, inclusief concluderend advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *