Project: FIEGO – TKI-EnerGO

kic-climate FIEGO – TKI-EnerGO
Betrokken cluster: Cluster 2: integrale stedelijke opgaven
Opdrachtgever: Dutch Green Building Council
Looptijd: Mei 2013 –
USI-Contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: Een krachtig instrument om duurzaamheid (met name energiebesparing) te stimuleren is het verhogen van de lat voor minimale duurzaamheid als financieringsvoorwaarde. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om duurzaamheid onderdeel te maken van de voorwaarden van de financiers van allereerst nieuwbouw en te herontwikkelen kantoren, vervolgens andere typen commercieel vastgoed en tenslotte herfinanciering van bestaand vastgoed. De doelstelling is:

  • dat er geen niet duurzame panden meer bijkomen,
  • dat duurzaamheid bij herontwikkelingen altijd een rol speelt en
  • dat de bestaande voorraad versneld wordt verduurzaamd. Het feit dat duurzaam vastgoed beter rendeert dan conventioneel vastgoed vormt de basis van dit project.

Website: www.tki-energo.nl/files/Fiego.pdf

Doelen:
  1. Identificeren en definieren van duurzaamheidscriteria met gerelateerde risico criteria.
  2. Haalbaarheidstoets van criteria.
  3. Analyse met aanbevelingen m.b.t de robuustheid en implementatie van de criteria.
Samenwerkingspartners: GRESB, Holland Financial Centre, FGH, Syntrus Achmea, ING Real Estate Finance, ABN Amro, SNS Property Finance, NIBC.
Financiers: TKI-EnerGO, RVO
Resultaten: Rapporten met analyses van huidige situatie, ambities, mogelijkheden en aanbevelingen mbt het verduurzamen van commerciele vastgoed vanuit een economisch perspectief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *