Project: Duurzaamheidsstrategie regio Midden Brabant/Tilburg en omgeving

Gemeente Tilburg Duurzaamheidsstrategie regio Midden Brabant/Tilburg en omgeving
Betrokken cluster: Integrale stedelijke opgaven
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Looptijd: Juni 2013 – November 2013
USI-Contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: Tilburg en omgeving hebben al flinke stappen gezet in de richting van duurzaamheid. Dat blijkt uit de diverse initiatieven die genomen zijn door het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. De zichtbaarheid hiervan kan echter vergroot worden door bundeling ervan rond een aantal belangrijke duurzaamheidsthema’s. Door deze bundeling kan ook scherper bepaald worden wat de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn. Op grond daarvan is het mogelijk om gezamenlijk te bepalen hoe de regio Midden Brabant zich kan profileren vanuit regionaal economisch beleid op het thema duurzaamheid. Daarbij wordt naast het milieuperspectief ook het perspectief van sociale innovatie meegenomen.
De regio heeft een aantal sterke sectoren, waaronder logistiek, zorg en recreatie/ontspanning. Bezien moet worden hoe duurzaamheid hierin ook een verankering kan krijgen. In het proces spelen naast grote bedrijven ook MKB bedrijven en publieke organisaties een rol.
Doelen: In samenspraak met relevante stakeholders opstellen van een duurzaamheidsstrategie voor de regio Midden Brabant/regio Tilburg welke goed aansluit bij de regionale, economische ontwikkeling.
Samenwerkingspartners: Midpoint Brabant, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere professionals
Financier: Gemeente Tilburg
Resultaten: Op basis van beschikbare documenten, twee ronden gesprekken en additionele informatie (via individuele gesprekken of anderszins) een position paper opstellen dat breed gedragen wordt in de regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *