Project: Co-voorzitterschap Making Transitions Happen (MTH) platform van Climate-KIC

Climate-KIC-2-web Co-voorzitterschap Making Transitions Happen (MTH) platform van Climate-KIC
Betrokken cluster: Integrale stedelijke opgaven
Opdrachtgever: Climate-KIC / EIT
Looptijd: Mei 2013 – Maart 2014
USI-Contactpersoon: Tom Bakkum
Beknopte projectomschrijving: De belangrijkste strategische uitdaging binnen Making Transitions Happen (MTH) is het creëren van een koolstofarme cultuur waarin bedrijven, gemeenschappen en burgers zich committeren om hun CO2 uitstoot te verminderen en zich aansluiten bij de mondiale klimaatveranderingsopgave.
Concrete aandachtspunten:
Netwerk: ons netwerk omvat degenen die een inventie kunnen bedenken en demonstreren en mensen die in de praktijk pionieren op het gebied van innovatieve oplossingen.
Opschaling: we ontwikkelen financiële instrumenten en modellen om innovatie op te schalen, bijvoorbeeld door een duurzaam inkoopbeleid
Verwijderen van barrières: we identificeren en verwijderen innovatiebarrières en ondersteunen een snelle marktintroductie van producten en diensten.
MTH is cross-disciplinair en fungeert als een katalysator en een versneller van de transitie naar een koolstofarme economie die veerkracht biedt aan klimaatverandering. MTH richt zich op de niet-technische barrières van sociale, institutionele, financiële, gedrags- of regelgevende aard en ontwikkelt producten gericht op het implementeren en opschalen van innovaties.Website: www.climate-kic.org/themes/making-transitions-happen
Doelen: Faciliteren en ondersteunen van de ontwikkeling van een ambitieus projectenportfolio binnen het platform.
Faciliteren van samenwerking met andere platforms.
Samenwerkings-
partners:
Universiteit Utrecht, Provincie Utrecht e.v.a.
Financier: EIT
Resultaten: Evenwichtig en productief projectenportfolio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *