Project: Voorzitter van de Klankbordgroep van het Initiative Wood Pellets Buyers Platform

Titel: Voorzitter van de Klankbordgroep van het Initiative Wood Pellets Buyers Platform (IWPB)
Betrokken cluster(s): Cluster 3: Grondstoffen
Opdrachtgever(s): IWPB
Looptijd: Juni 2013 –
USI-Contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: Het Initiative Wood Pellets Buyers Platform is bedoeld om zich te ontwikkelen tot een gezamenlijk initiatief van bedrijven met biomassacentrales of die vaste biomassa voor energiedoeleinden produceren, verwerven of verhandelen.
Op dit moment participeren de volgende energieproducenten: EON, DONG Energy, DRAX Power, Electrabel-GDF SUEZ, Nuon-Vattenfall, Eggborough en RWE-ESSENT. Het IWPB is gemandateerd om een effectief en geloofwaardig certificeringsschema te ontwikkelen voor de verwerving van duurzame biomassa.
Om dit proces te begeleiden is de IWPB stuurgroep aangesteld als tijdelijke werkgroep. Het specifieke mandaat van deze werkgroep is a) het ontwikkelen van een certificeringsschema overeenkomstig met de regelgeving op het gebied van duurzaamheid in de EU en lidstaten b) het vergroten van draagvlak en participatie in het certificeringssysteem onder beleidsmakers, producenten, eindgebruikers en NGOs, het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid, en het verkrijgen van erkenning als een algemeen aanvaarde Europese norm voor duurzaamheid van vaste bio-energie. Er zal parallel gewerkt worden aan beide doelstellingen.
De Stuurgroep heeft een onafhankelijke Klankboardgroep aangesteld verantwoordelijk voor het geven van advies over strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de bijbehorende multi-stakeholder processen.
Jacqueline Cramer treedt op als voorzitter van de Klankbordgroep.
Doelen: Op te treden als de voorzitter van de Klankbordgroep, die adviseert op strategisch niveau over de ontwikkeling van een effectief en geloofwaardig duurzaamheid (certificering) systeem voor de aanschaf van duurzame vaste biomassa.
Samenwerkingspartner(s): IWPB
Financier(s): IWPB
Resultaten: Adviesdocumenten geformuleerd door de Klankbordgroep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *