Project: Second opinion ‘Transitie Afval Energie Bedrijf tot Duurzaam Energie- en Grondstoffenbedrijf’

AEB Second opinion ‘Transitie Afval Energie Bedrijf tot Duurzaam Energie- en Grondstoffenbedrijf’
Betrokken cluster: Grondstoffen
Opdrachtgever: Afval Energie Bedrijf
Looptijd: Augustus 2012 – oktober 2012
USI-contactpersoon: Jacqueline Cramer
Beknopte projectomschrijving: De directie van AEB heeft het Utrecht Sustainability Institute (USI) een second opinion op hoofdlijnen gevraagd over haar ambitie om zich te ontwikkelen tot een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf. Deze second opinion is opgesteld onder leiding van Prof. Jacqueline Cramer en Prof. Herman Wijffels (USI) met medewerking van Prof. Cornelis Blok en dr. Renee Heller (Ecofys) en ir. Jos Frijns en dr. Annemarie van Wezel (KWR).
Doelen: Advies uitbrengen over de duurzaamheidsstrategie van AEB
Samenwerkingspartner: Gemeente Amsterdam
Financier: Afval Energie Bedrijf
Resultaten: Eindrapportage: J. Cramer en H. Wijffels (m.m.v. Ecofys en KWR), Second opinion ‘Transitie Afval Energie Bedrijf tot Duurzaam Energie- en Grondstoffenbedrijf’ De Amsterdamse Afvalketen: Van Grijs naar Groen, Utrecht Sustainability Institute, Utrecht, 2 oktober 2012.

Kijk voor meer informatie op: www.aebamsterdam.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *