Project: Closed Loop Communities

Climate-KIC-2-web Closed Loop Communities
Betrokken cluster: Grondstoffen
Opdrachtgever: Climate-KIC, EIT
Looptijd: 2014 –
USI-contactpersoon: usi (@) uu.nl
Beknopte projectomschrijving: Het project ‘Closed Loop Communities’ (CL-Comms) zal onderzoeken hoe nieuwe wettelijke en bestuurlijke structuren tussen gemeenten, afvalbedrijven, ondernemers en maatschappelijke groeperingen kunnen leiden tot nieuwe innovatieve producten en diensten ter ondersteuning van een radicale verandering in het sluiten van materiaalkringlopen. Dit project heeft als streven om de overgang van ‘de verwijdering van afvalstoffen’ naar ‘het behouden en terugwinnen van grondstoffen’ op lokaal niveau te ondersteunen.
Doelen: Het project Closed Loop Communities heeft als doel op lokaal (‘community’) niveau materiaal- en grondstofkringlopen te sluiten op nieuwe, innovatieve manieren. Dit is een essentiële stap in de transitie naar de circulaire economie. De primaire focus van het project ligt op de steden Londen en Utrecht; het uiteindelijk doel is om in bredere zin bij te dragen aan het opschalen van veelbelovende nieuwe innovaties binnen de EU.
Samenwerkings-
partners:
De projectpartners zijn: Institute for Sustainability (GB), Utrecht Sustainability Institute (NL), Universiteit Utrecht (NL),Veolia (GB), Polar HARCA (GB).
Financier: European Institute of Technology and Innovation
Resultaten: CL-Comms zal marktkansen, potentiële bestuurs- en juridische structuren, en relevante technische procesinnovaties verkennen. Het project zal deze bevindingen integreren om specifieke scenario’s te ontwikkelen voor mogelijke demonstratie en toepassing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *