Project: Circular Economy Labs

CEL logo Circular Economy Labs
Betrokken cluster: Grondstoffen
Opdrachtgevers: USI en betrokken partners
Looptijd: 2013-heden
USI-Contactpersoon: Jacqueline Cramer / Martine van der Woude
Film:

Beknopte projectomschrijving: De gedachte achter de Circulaire Economie is verbazend simpel: met het oog op de continu stijgende mondiale consumptie en gestage uitputting van geologische grondstoffenreserves moeten we zoveel mogelijk toe naar hergebruik, recycling en gebruik van biobased grondstoffen. De kringlopen in de natuur vormen een prachtig voorbeeld hoe we met ons afval zouden moeten omgaan. Afval wordt weer grondstof voor nieuwe producten.De discussie over een circulaire economie gaat tot op heden vooral over de theorie: hoe zou een circulaire economie er idealiter moeten uitzien. Te weinig aandacht is er nog voor de praktijk: hoe kunnen we de circulaire economie realiseren? Deze vraag is eerder economisch en beleidsmatig van aard dan technisch. Er ligt al veel kennis op de plank om de meeste producten en materialen te kunnen hergebruiken, recyclen of vervangen door biobased versies. Maar daadwerkelijk toepassing staat of valt veelal met de economische en organisatorische haalbaarheid.De Circular Economy Labs bieden betrokken partijen per keten of cluster van bedrijven de gelegenheid om samen te komen, te debatteren over concrete knelpunten en gezamenlijk acties te formuleren om de Circulaire Economie in de praktijk tot stand te brengen.Labs:

1. E-waste recycling – 17 oktober 2013

2. Bouw- en sloopafval – 28 november 2013

3. Papier & karton – 28 januari 2014

4. Speerpunten voor de circulaire economie – 22 april 2014

5. Circulair inkopen als aanjager van de circulaire economie – zo meten we dat!? – 24 juni 2014

6. Waardering van recycling in de bouw – 25 september 2014

7. Lokale kringloopsluiting – 14 oktober 2014

8. De waarde van plastic – 2 december 2014

9. Van een lineaire naar een circulaire textielketen – 30 maart 2015

10. Voedselhergebruik – 23 juni 2015

11. Circulaire gebouwinrichting – 16 november 2015

12. Hoogwaardige recycling van matrassen – 25 januari 2016

13. Zelfvoorzienend worden in metaalgebruik, kan dat? Case: aluminiumrecycling – 16 juni 2016

De Labs vinden plaats in het Academiegebouw Utrecht van 20.00 tot 22.00 uur. Meer informatie per avond is vanaf een maand van te voren te vinden op de website.

Doelen: De Labs zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke sectoren een herkenbare plaats op de agenda te geven en richtingen te verkennen met betrokkenen om de circulaire economie tot stand te brengen. In de debatten worden oplossingen gezocht voor concrete knelpunten en organisatorische problemen. De verkregen inzichten worden gebruikt om in de praktijk de verandering richting circulaire economie te versnellen en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven te vergroten om concreet aan de slag te gaan.
Samenwerkings-
partners:
Verschillend per lab
Financiers: Ministerie van Infrastructuur & Milieu en financiers per lab
Resultaten:
  • Vinden van oplossingen en formuleren van gezamenlijke acties voor concrete knelpunten en organisatorische problemen om de circulaire economie in de praktijk tot stand te brengen.
  • Versnellen van de verandering richting de circulaire economie in de praktijk.
  • Meer mogelijkheden voor het bedrijfsleven om concreet aan de slag te gaan.

Kijk voor meer informatie op: Circular Economy Labs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *