Project: Biogas 2 Market

Climate-KIC-2-web Biogas 2 Market
Betrokken cluster: Grondstoffen
Opdrachtgever:
Looptijd: Oktober 2012 – december 2013
USI-Contactpersoon: usi (@) uu.nl
Beknopte projectomschrijving: De huidige biogas productieketen leidt tot de emissie van sterke broeikasgassen (N2O, CH4) en de bijbehorende CO2 (energiegebruik biogas upgrading/conditionering). Deze emissies kunnen aanzienlijk worden gereduceerd. De klimaatrelevantie van biogas productie zal worden beoordeeld op basis van een levenscyclusanalyse; andere duurzaamheidsvraagstukken door een kritische duurzaamheidsanalyse. Vergistingsinstallaties die op dit moment in gebruik zijn op zowel kleine, middelgrote als industriële schaal zullen worden gebruikt als referentie. Nieuwe innovatieve processen worden ontworpen waarbij de verwachte broeikasgassen en andere duurzaamheidsvraagstukken worden berekend en vergeleken met de referentie-gevallen.
De resultaten van het project worden gebruikt om bestaande installaties te upgraden, om hun algehele duurzaamheid (economie en ecologie) te verbeteren en om duurzame biogas-gedreven bio raffinage platforms te ontwikkelen voor nieuwe nog te bouwen conversie capaciteit. De geïdentificeerde innovaties (dit Verkenningsproject) en de ontwikkelde/gedemonstreerde innovaties (Innovatieproject dat volgt) binnen dit Biogas2Market initiatief zijn zeer relevant voor het verminderen van klimaatverandering. Dit is mogelijk door het ontwikkelen en implementeren van hoge-efficiëntie biogas gedreven bio raffinage platforms voor een optimale duurzame valorisatie van het Europese biomassa potentieel naar zowel Bio-energie (biogas) en toegevoegde waarde Bio-based producten.biogas2market
Doelen: In dit Verkenningsproject wordt een marktanalyse gemaakt die de huidige status en technische/niet-technische implementatie barrières van anaerobe vergistingsprocessen op kleine, middelgrote en grote schaal identificeert. Deze analyse wordt gekoppeld aan een analyse van Innovatiemogelijkheden over de gehele keten die mogelijk kunnen worden gebruikt voor zowel het upgraden van bestaande biogas productie-installaties als de ontwikkeling van meer duurzame biogas-gedreven bio raffinage platforms. Een kritische Duurzaamheidsanalyse wordt gebruikt om de innovatieve concepten die milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en economisch rendabel zijn te beoordelen.
Om marktimplementatie te bevorderen maken benchmarking van best-practices, kennisdeling en technologie-exploitatie activiteiten deel uit van dit project.
Samenwerkings-
partners:
De belangrijkste partners zijn:

  • Wageningen UR, Voedsel en Bio-based Onderzoek
  • Universiteit Utrecht, incl.: Utrecht Sustainability Institute en Copernicus Institute
  • Provincie Utrecht
  • Imperial College Londen (Verenigd Koninkrijk)
  • Aberystwyh Universiteit (Verenigd Koninkrijk)
  • Universiteit van Debrecen, Centrum voor Agricultuur en Toegepaste Economische Wetenschappen (Hongarije)
  • Universiteit van Aachen, Technologie en Economie (Duitsland)
Financier: Climate-KIC
Resultaten: De resultaten van het project worden gebruikt om bestaande installaties te upgraden, om hun algehele duurzaamheid (economie en ecologie) te verbeteren en om duurzame biogas-gedreven bio raffinage platforms te ontwikkelen voor nieuwe nog te bouwen conversie capaciteit. De geïdentificeerde innovaties (dit Verkenningsproject) en de ontwikkelde/gedemonstreerde innovaties (Innovatie Project dat volgt) binnen dit Biogas2Market initiatief zijn zeer relevant voor het verminderen van klimaatverandering. Dit is mogelijk door het ontwikkelen en implementeren van hoge-efficiëntie biogas gedreven bio raffinaderij platforms voor een optimale duurzame valorisatie van het Europese biomassa potentieel naar zowel Bio-energie (biogas) en toegevoegde waarde Bio-based producten.

Kijk voor meer informatie op: www.climate-kic.org/projects/biogas2market.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *