Project: Smart Grid: rendement voor iedereen

Titel: logoSmartGrid_RGBgroot
Betrokken cluster: Energie
Opdrachtgever: Economic Board Utrecht (voorheen: Taskforce Innovatie Regio Utrecht)
Looptijd: 2012-2014
USI-Contactpersoon: Carolien van Hemel
Film:

Beknopte projectomschrijving: Het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test een serie nieuwe, opschaalbare en door gebruikers gedragen diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. De testen vinden plaats in twee middelgrote smart grids van elk honderd huishoudens in Amersfoort en Utrecht. We vertrekken daarbij vanuit de bewoners. Doordat we werken in bestaande wijken, met intensieve bewonersparticipatie, komen we tot co-creatie van diensten waar de bewoners echt wat aan hebben.
Geleerde lessen, succesvolle aanpakken en opgedane kennis rond dienstenontwikkeling worden tijdens de looptijd van het project actief gedeeld, zodat zowel de regionale economie als de maatschappij maximaal gebruik maakt van de opbrengsten van dit project. De implementatie van en kennisdeling rond deze dienstenconcepten helpen de energietransitie en de hiermee gepaard gaande CO2-reductie te versnellen. Voor meer informatie over het project zie www.smartgridrendement.nl.
Doelen: Het project ontwikkelt en test een serie nieuwe smart grid diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. De implementatie van en open kennisdeling rond deze dienstenconcepten helpen de energietransitie en de hiermee gepaard gaande CO2-reductie te versnellen.Vier ontwikkelde diensten, E-car4all, Insight4all, Advice4all en Flex4all, leveren stuk voor stuk direct rendement op voor verschillende doelgroepen. De dienst E-car4all bijvoorbeeld biedt bewoners van de Utrechtse wijk Lombok via een reserveringssysteem toegang tot het gebruik van de Nissan Leaf, een elektrische deelauto. Insight4all geeft inzicht in het verbruik en de opwekking van energie per huishouden. Voor huishoudens met eigen zonnepanelen is er Advice4all, dat advies geeft over op welk moment de door jezelf opgewekte energie optimaal te benutten. Tot slot biedt de dienst Flex4all de mogelijkheid om op afstand het tijdstip te beïnvloeden waarop huishoudelijke apparatuur draait. Hiermee wordt het energiegebruik van een huishouden afgestemd op het aanbod van zonnestroom dat het zelf produceert. Meer informatie over deze diensten op www.smartgridrendement.nl.Illustratie - project Smart Grid rendement voor iedereen
Samenwerkings-
partners:
Economic Board Utrecht (voorheen: Taskforce Innovatie Regio Utrecht), LomboXnet, Icasus, Eemflow Energy, Stedin, Ecofys, DNV KEMA, Capgemini, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Financiers: Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Utrecht
Resultaten: 1) Twee blijvende lokale smart grids met elk ongeveer honderd gebruikers, een in de wijk Lombok in Utrecht, de ander in Nieuwland in Amersfoort, die op een rendabele wijze duurzame stroom die in de wijk is opgewekt ook in de wijk doen gebruiken.
2) Innovatieve smartgriddiensten die bewezen kansrijk en opschaalbaar zijn; deze worden voorbereid op marktintroductie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *