Project: Platform Transforming the Built Environment

Titel: Platform Transforming the Built Environment
Betrokken cluster: Energie
Opdrachtgever: Climate-KIC
Looptijd: 2012-2014
USI-Contactpersoon: Carolien van Hemel
Beknopte projectomschrijving: Het Climate-KIC platform Transforming the Built Environment (TBE) wil de transformatie van de gebouwde omgeving versnellen richting energie- en grondstofefficiëntie en emissiereductie. Het werkveld betreft nieuwbouw en bestaande bouw waar de grootste uitdaging ligt. Het platform TBE is een van de acht platforms binnen Climate-KIC. In dit platform vertegenwoordigt USI de belangen van de Nederlandse Climate-KIC partners. nieuwe achtergrond platform tbe projectomschrijvingWebsite: www.platformtbe.org
Doelen: Het TBE platform richt zich op de enorme ecologische, economische en technologische uitdagingen in de gebouwde omgeving: gebouwen maken 40% uit van de broeikasgassen veroorzaakt door de mens, ongeveer 10% van het BNP van landen en 8% van de banen wereldwijd.
Het TBE platform wil de transitie naar duurzame gebouwde omgeving versnellen en de emissies substantieel terug brengen middels combinaties van financiële incentives en technologieontwikkeling. Dit in verschillende soorten gebouwen en uiteenlopende geografische en culturele omstandigheden.
Samenwerkings-
partners:
ETH Zürich, Knight Frank London, Valencia Institute of Building Technology, TU Berlin, Chalmers University Gotenburg
Financiers: European Institute of Technology and Innovation (EIT)
Resultaten: Het TBE platform beoogt resultaten op het gebied van:

  • Investeringen: het TBE platform ontwikkelt financieel-economische modellen om met name bestaande gebouwen energietechnisch te renoveren
  • Technologie: het platform wil technologische oplossingen die in bepaalde gebieden succesvol zijn doen ‘vertalen’ naar gebieden met andere klimatologische en culturele omstandigheden
  • Markt: het TBE platform wil vraag en aanbod van oplossingen voor de gebouwde omgeving bij elkaar brengen en nieuwe markten doen ontstaan.Er zijn diverse interessante voorbeeldprojecten op verschillende schaalniveaus gerealiseerd, maar de opschaling hiervan stokt. Het TBE platform wil juist de vermarkting van innovatieve diensten en technologische oplossingen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving doen versnellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *