Project: Energiepunt Bodem

Titel: Energiepunt Bodem
Betrokken cluster: Energie
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Looptijd: 2012-2014
USI-Contactpersoon: Carolien van Hemel
Beknopte projectomschrijving: De Gemeente Utrecht wil goed functionerende bodemenergiesystemen in de Utrechtse bodem bevorderen. Er liggen kansen, vooral in de historische binnenstad van Utrecht en in gebieden als Rijnsweerd, De Uithof en het Stationsgebied. Echter, de huidige situatie rond bodemenergiesystemen in Utrecht is niet optimaal. De gemeente wil deze situatie verbeteren door meer regie te voeren en ondersteuning te bieden bij de totstandkoming en monitoring van goed functionerende wko’s. Belangrijke instrumenten zijn een centraal informatiepunt en een masterplan voor bodemenergiesystemen.Illustratie - project Energiepunt Bodem
Website: www.utrecht.nl/energiepuntbodem
Doelen: Ter bevordering van efficiënte toepassing van bodemenergiesystemen richt de gemeente een kennisbank en een informatiepunt voor bodemenergie op: het Energiepunt Bodem. Er is al veel expertise beschikbaar over warmte- en koudeopslag, maar die is versnipperd. Het project wil deze expertise verbinden, benutten en extern toegankelijk maken.
Samenwerkings-
partners:
Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Waterschap HDSR, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Financiers: Gemeente Utrecht, Rijksoverheid
Resultaten: De gemeente Utrecht maakt haar relevante informatie over archeologie, grondwaterniveaus, verontreinigingen en ondergrondse infrastructuur toegankelijk. Het Energiepunt Bodem vereenvoudigt aanvragen en houdt de belangen van bestaande en nieuwe initiatieven in het oog. Daarmee wil de gemeente goed functionerende bodemenergiesystemen bevorderen en waar nodig regie voeren over het gebruik van de bodem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *