Veldbezoek 8: Duurzame drinkwatervoorziening nu en in de toekomst: Leidsche Rijn (Vitens)

‘Experiment grijs water mislukt’ kopte de kranten ongeveer 10 jaar geleden na het mislukken van onder meer het huishoudwaterproject in Leidsche Rijn. Inwoners van deze Utrechtse wijk waren ziek geworden door een verkeerde aansluiting in het grijs-watercircuit. De risico’s voor de volksgezondheid bleken te groot en de milieuwinst bleek te klein. Dit resulteerde in 2003 in een verbod op de grootschalige levering van grijs water.

Zijn er innovatieve opvolgers van die ‘oude’ ideeën voor een duurzame wijk? Vitens verzorgt een werkbezoek over dit onderwerp op pompstation Leidsche Rijn. Ingegaan wordt op de relatief eenvoudige zuivering die nodig is om ons grondwater tot drinkwater om te vormen en de wijze waarop het pompstation duurzaam ingepast is in de stedelijke omgeving.
Discussie vindt plaats over de voor- en nadelen van huishoudwater en een duurzame drinkwatervoorziening in de toekomst. Hoe zouden we het in de nieuwe woonwijken van de toekomst wel kunnen doen zonder daarbij opnieuw risico’s te introduceren voor de volksgezondheid?

<< terug naar programma