Veldbezoek 7: Wateroverlast: Leidsche Rijn (Grontmij, HDSR, Tauw)

Hoe gaan we beter om met de uitgekiende watersystemen die we hebben aangelegd? In vele wijken en buurten in de regio Utrecht zijn slim bedachte en vernuftige watersystemen ontworpen en aangelegd. Er is gekozen voor watergangen met een waterpeil dat gedurende het jaar varieert. Overtollig water van daken en wegen wordt vaker over de straat afgevoerd naar naastgelegen grasvelden waar ingenieuze systemen in de grond liggen. Hierdoor gaat het water eerst naar het grondwater en pas als er te veel water is, naar de riolering. Burgers en beheerders krijgen te maken met regels en richtlijnen over waar en hoe hun auto gewassen mag worden en waar honden uitgelaten kunnen worden. Dit heeft vaak te maken met het uitgekiende watersysteem dat in de wijk ligt.

Om bij water-op-straat situaties te kunnen inschatten waar water zich verzamelt, heeft Tauw voor het transport van water over straat een slimme GIS-module ontwikkeld. Daarnaast berekent de module een hoeveelheid water op straat, waarbij we er vanuit gaan dat de maximale rioolcapaciteit bereikt is en alleen stroming van water over straat plaatsvindt. Dit alles is gebundeld in de WOLK (“WaterOverlastLandschapsKaart”). Het resultaat van de WOLK zijn grafische kaartbeelden, waarop de water-op-straat locaties en afwateringsrichtingen op straat visueel zijn aangegeven. Het veldbezoek vindt plaats in Leidsche Rijn waar de watersystemen zichtbaar zijn.

<< terug naar programma