Veldbezoek 6: “Behandelen van water” (TNO, Wavin)

Bent u professioneel betrokken bij vraagstukken rondom beheer en reiniging van regenwater? Wilt u uw watervoorziening duurzamer maken? Heeft u bij deze onderwerpen te maken met toenemende wet- en regelgeving en kampt u daarbij met een gebrek aan ruimte en (financiële) middelen?
Dan biedt dit veldbezoek de mogelijkheid om niet alleen antwoord op uw vragen te krijgen, maar ook om innovatieve systemen in werking te zien! Het veldbezoek vindt plaats in het nieuwe auditorium van TNO op de Uithof in Utrecht en wordt gezamenlijk verzorgd door TNO en Wavin.

Veel gebieden krijgen te maken met een tekort aan zoet water door klimaatverandering, bevolkingsgroei en/of verzilting. Ook al is water lokaal aanwezig, dan nog is het vaak niet geschikt voor consumptie vanwege te sterke verontreinigingen. Om dit probleem te voorkomen heeft TNO een innovatief water behandelingsproces ontwikkeld gebaseerd op het principe van membraan destillatie (Memstill®). Met deze technologie is het mogelijk om puur water uit welke bron dan ook te produceren (zeewater, afvalwater, oppervlakte water en slechte kwaliteit drinkwater) met enkel het gebruik van restwarmte. De PWF-technologie is speciaal nuttig in afgelegen en/of decentrale gebieden en behandelt water op een kleine schaal.

Wavin biedt als partner in duurzaam regenwaterbeheer ook oplossingen voor de decentrale behandeling van regenwater aan. De Certaro hydrodynamische afscheiders en filters zuiveren regenwater dat wordt geloosd op oppervlakte- of grondwater waarmee wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Deze producten onderscheiden zich door hun compacte afmetingen en hun hoge reinigingsvermogen. Bovendien zijn ze beschikbaar in vier uitvoeringen en daarmee geschikt voor elke reinigingsuitdaging.
Omdat deze producten normaliter onder de grond geïnstalleerd zijn is het lastig de werking er van te zien. Tijdens het veldbezoek zullen deze producten echter bovengronds werkend gedemonstreerd worden. Mobiele waterzuivering, wateropslag en versnelde infiltratie zijn slechts een paar van de gepresenteerde concepten.

<< terug naar programma