Veldbezoek 5: Functiecombinaties: Hollandse Waterlinie (MUST stedebouw BV, NHW)

De Kromme Rijn vormt voor Utrecht een belangrijke verbinding tussen stad en het gebied eromheen. Recreatief, De Kromme Rijn vormt voor Utrecht een belangrijke verbinding tussen de stad en het gebied eromheen. Recreatief, cultuurhistorisch en ecologisch is deze oude waterloop van grote waarde. Het is in de oostflank van Utrecht een belangrijke drager van de toekomstige verbinding tussen Amelisweerd, de Uithof en het stadscentrumgebied. Hoewel de omgeving van Amelisweerd een grote aantrekkingskracht heeft, is het gebied moeilijk bereikbaar.

Omdat de attractieve landschappen aan de oostflank van Utrecht een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefkwaliteit van de stad is een directe en aantrekkelijke verbinding tussen de stad en het buitengebied van groot belang. Voor de Ring van Utrecht wordt een ingrijpende aanpassing van de infrastructuur voorbereid. Deze ingreep kan kansen opleveren voor de bereikbaarheid van omliggende stadsdelen, recreatiegebieden en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De Kromme Rijn speelt daarin een sleutelrol.

De hoge dynamiek en belangen in het kader van economische structurering gaan hand in hand met mogelijkheden voor een duurzame inpassing: maximale kwaliteit en een minimaal ruimtebeslag. Deze inpassingsvraag vormt het kernthema en wordt in Fort Lunetten georganiseerd.

<< terug naar programma