Veldbezoek 2: Waterkringloopsluiting: Uithof Utrecht (Deltares, KWR, Universiteit Utrecht)

De gebruikers en grondeigenaren van het Utrecht Science Park hebben gezamenlijk besloten om duurzaamheid tot centraal thema te maken van de verdere ontwikkeling van het Science Park. Een van de hoofdonderwerpen is het sluiten van de waterkringloop in en om het Science Park.

Daarbinnen gaat het om de volgende subthema’s: vermindering van laagwaardig gebruik van drinkwater, lokaal gebruik van regenwater, slim gebruik van oppervlakte water, vernieuwing in de waterzuivering, preventietechnieken in watergebruik en de financieel, organisatorische aspecten van waterkringloop sluiting. Tevens worden de raakvlakken opgezocht met ruimtelijke ordening en het management van energie en grondstoffen, zowel om ecologische als economische redenen.
Deze proeftuin staat model voor vele andere kantoor- en/of bedrijfslocaties, al dan niet gecombineerd met woningbouw (in dit geval studentenwoningen). Daardoor kunnen de resultaten breed toegepast worden.

Beoogd wordt om de proeftuin marktconform uit te voeren. Dit versterkt de mogelijkheid om ook elders soortgelijke resultaten te boeken.

<< terug naar programma