Veldbezoek 1: De Utrechtse Biowasmachine: Utrecht CS (Deltares, Universiteit Utrecht)

Net als in veel andere stedelijke gebieden, is het grondwater van het stationsgebied van Utrecht door de jaren heen verontreinigd geraakt. De gemeente Utrecht past in samenwerking met partners een innovatief concept – de Biowasmachine – toe om deze grondwaterverontreiniging als geheel aan te pakken. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 700 hectare. Het totale volume verontreinigd grondwater is 180 miljoen m³.
Het concept achter de Biowasmachine is dat biologische afbraak van de verontreiniging wordt versneld door bouwactiviteiten, Warmte Koude Opslag (WKO) en door het gericht in de bodem brengen van voedingsstoffen. Het doel is om schoner grondwater te creëren enerzijds en bij te dragen aan doelstellingen voor duurzame opwekking en gebruik van energie anderzijds.

Centraal tijdens het veldbezoek staat het Europese project CityChlor. In dit project onderzoekt de gemeente Utrecht samen met een consortium van partijen de werking en effectiviteit van de biowasmachine. De excursie voert ons langs een aantal locaties in de herontwikkeling van het centrumgebied.

Dit innovatieve concept heeft de potentie om grootschalig ingezet te worden. Vandaar dat ook naar de institutionele verankering gekeken wordt: waar zitten de mogelijke bottlenecks en uitdagingen op bestuurlijk vlak? Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht, draagt bij om deze component inzichtelijk te maken.

<< terug naar programma