Liquid of Life

Dinsdag 19 juni, 8:30 – 18:00u [aanmelden]  [download programma in pdf]
Ontvangst in Academiegebouw UU, Domplein 29, Utrecht [routebeschrijving] Onderdeel van SURE 2012

8:30

Ontvangst

Ochtend

Schetsen van beleidsveld, maatschappelijke prioriteiten, uitdagingen en plannen

9:00

Ralph de Vries (Gedeputeerde Provincie Utrecht)

9:20

Jacqueline Cramer (Directeur Utrecht Sustainability Institute)

9:50

Wim Kuijken (Deltacommissaris, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

10:20

Hans Huis in ’t Veld (Voorzitter Topteam Water)

10:40

Koffiepauze

Middag

De praktijk

11:30

Veldbezoeken (Deelnemers kiezen 1 veldtrip, lunch en vervoer is inclusief)
1) De Utrechtse Biowasmachine: Utrecht CS (Deltares, Universiteit Utrecht)
2) Waterkringloopsluiting: Uithof Utrecht (Deltares, KWR, Universiteit Utrecht)
3) Op weg naar een duurzame toekomst voor regio Eemland (DHV en Waterschap Vallei en Eem)
4) RWZI-Energiefabriek: groene energie uit bruin water (HDSR, Grontmij, Tauw)
5) Functiecombinaties: Hollandse Waterlinie (MUST stedebouw BV, NHW)
6) “Behandelen van water”  (TNO, Wavin)
7) Wateroverlast: Leidsche Rijn (Grontmij, HDSR, Tauw)
8) Duurzame drinkwatervoorziening nu en in de toekomst: Leidsche Rijn (Vitens)
9) Slimme innovatie: Legionellavrij water (LegioFreeWater Systems BV)

Namiddag

Plenair en Receptie in de Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht

15:30

Plenair

  • Terugkoppeling conclusies veldbezoeken.
  • Intermezzo
  • De praktijk van duurzaam innoveren in de watersector, perspectief vanuit de private sector; Interactieve gemodereerde sessie met medewerking van HDSR, Grontmij, IBM, Vitens. (onder voorbehoud)
  • 17:00

    Receptie

    [Aanmelden]  [Download programma in PDF]  [Routebeschrijving]