TNO

English versionTNO - Innovation for Life

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Bij TNO werken ruim 4.100 professionals waarvan bijna 700 medewerkers bij TNO Bedrijven BV en 61 medewerkers buiten Nederland. TNO richt haar onderzoek op zeven maatschappelijke thema’s: gezond leven, industriële innovatie, gebouwde omgeving, energie, mobiliteit, integrale veiligheid en de informatiemaatschappij.

Cluster 1

Een van de duurzame speerpunten van TNO binnen het USI-cluster 1 komt voort uit het expertisegebied Earth, Environmental and Life Sciences van TNO: het model Urban Strategy, dat het ruimtelijke plannen van bijvoorbeeld woonwijken en snelwegen makkelijker maakt. Dit model brengt ‘real time’ de gevolgen van beslissingen voor de leefomgeving in beeld: verkeer, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid.

Cluster 4

TNO beheert namens de overheid alle ondergrondse gegevens van Nederland en is daarnaast de geologische dienst van Nederland. Met deze geologische kennis en gegevens is TNO ervaren in onderzoek naar lagen in de ondergrond die mogelijk geschikt zijn voor aardwarmtewinning en naar ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Daarnaast heeft zij uitgebreide kennis op het gebied van economie en engineering waarmee TNO technisch-economische tools ontwikkelt om de haalbaarheid van een project te onderzoeken.

Daarnaast is TNO nauw betrokken bij EU projecten waarbij onderzoek gedaan wordt naar de kansen, risico’s en het geothermisch potentieel van aardlagen dieper dan 4000m. TNO beschikt over de daarvoor benodigde specialiteiten: geologie, geomechanica, geochemie, economie, engineering en monitoring.

TNO helpt met Carbon Capture and Storage (CCS) de afvangcapaciteit te vergroten, de kosten ervan te verminderen van 50 naar 20 euro per ton, en de opslagcapaciteit te vergroten tot 25 megaton per jaar. TNO doet hiertoe onderzoek naar afvang, transport, opslag, publieke perceptie, wetgeving, risico’s en socio-economische aspecten van CCS.

Website TNO