KEMA

English versionKEMA

KEMA is een zelfstandig kennisbedrijf dat wereldwijd actief is in de gehele energiewaardeketen: van energiebron tot eindgebruiker waaronder windenergie, afvangen en opslaan van CO2, handel in CO2, energiebesparing, opwekking, transmissie en distributie van elektriciteiten. KEMA is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van business & technische consultancy, operationele diensten, metingen & inspecties, en testen & certificatie. KEMA is met ruim 1.700 professionals vertegenwoordigd in meer dan 20 landen wereldwijd.

KEMA voert studies uit naar en adviseert over energiegerelateerde vraagstukken, biedt operationele ondersteuning aan bijvoorbeeld grootverbruikers van energie en energiebedrijven, meet en inspecteert de conditie van infrastructurele activa en bezit, wereldwijd, ‘state-of-the-art’ testfaciliteiten.

Duurzame speerpunten van KEMA zijn vergroening van warmtenetten, de effecten van elektrisch vervoer op het elektriciteitsnet, slimme elektriciteitsdistributie, netinpassing van decentrale duurzame energie, ontwerp van energiezuinige gebouwen, evaluatie van energiebesparingsprogramma’s en lokale energie uit afval en riool.

Website KEMA