ECN

English versionECN

Met en voor de markt ontwikkelt ECN kennis en technologie die een transitie naar een duurzame-energiehuishouding mogelijk maken. De onderzoeksactiviteiten van ECN zijn gericht op een efficiënt gebruik van energie en infrastructuur, de inzet van duurzame energiebronnen, een schone omzetting van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van energieanalyses en -beleid.

ECN richt zich vooral op de behoeften van de overheid en de industrie. Daarnaast voert ECN contractonderzoek uit voor bedrijven en overheidsinstanties en in hoge mate voor de Europese Unie. ECN genereert tevens inkomsten uit licentieovereenkomsten en spin-off bedrijven. Bovendien werkt ECN intensief samen met andere kennisinstellingen en universiteiten. Belangrijke opdrachtgevers zijn overheden en brancheorganisaties.

Speerpunten van ECN zijn de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van (beleids)instrumenten gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving, met focus op gebruikersacceptatie, gedragsbeïnvloeding en optimalisatie van de waardeketen. Een voorbeeld hiervan is de toolkit ‘Mechanisms for energy change’. Het procesmodel ‘Social site characterization’ is ontwikkeld in aanvulling op de bekende ‘Technical site characterization’ met het doel gebruikersgedrag te voorspellen en waar mogelijk te beïnvloeden. Verder genereert en analyseert ECN opties voor energiebesparing en duurzame technologie in de gebouwde omgeving en de effecten hiervan op diverse schaalniveaus (individueel, regionaal, landelijk, europees).

De website van ECN