Missie

Samen op weg naar duurzame urbane regio’s

Integreren van wetenschap en praktijk

De missie van het Utrecht Sustainability Institute is om kennisinstellingen samen met marktpartijen effectiever gebruik te laten maken van de innovatiekracht en het denkvermogen in de regio Utrecht en daarbuiten. Op deze wijze wil USI een herkenbaar knooppunt zijn voor onderzoek, ontwikkeling en concrete toepassing van kennis op het gebied van duurzame urbane regio’s. Tevens wil het een platform bieden voor kennisontwikkeling en reflectie op de samenhang tussen de verschillende natuurwetenschappelijke, financieel-economische en sociaal-culturele aspecten van duurzaamheid.