Jaarverslag 2013

Voorwoord

Hier vindt u het Jaarverslag 2013 (Engelse versie) van het Utrecht Sustainability Institute.

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het versterken van de samenwerking met onze netwerkpartners en het opzetten en uitvoeren van concrete projecten.
In samenwerking met onze kennis- en bedrijfspartners hebben we de activiteiten van USI nader afgebakend. De meerwaarde van USI voor haar netwerk wordt vooral gezien in de volgende activiteiten:

1.  Het optreden als kennismakelaar op het gebied van duurzame steden
2.  Het vergroten van de zichtbaarheid van het Utrechts kenniscluster op duurzaamheidsgebied
3.  Het helpen initiëren van nieuwe projecten en programma’s, met name op de volgende gebieden:
– integraal aanpakken van energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving
– circulaire economie: van theorie naar praktijk
– living labs, gericht op integrale duurzame herontwikkeling van stedelijke gebieden
– modellering van energie, grondstoffen en water in urbane regio’s
– inrichting en ordening van de ondergrond (waaronder het CATO-2 programma)
– Sustainable Finance Lab

Eind 2014 wordt de balans opgemaakt en bepaald op welke wijze USI na afloop van de EFRO subsidie (medio 2015) zal worden gecontinueerd. In voorbereiding hierop is al in 2013 gestart met het marktconform functioneren van USI.
Het aantal lopende projecten groeit gestaag, evenals de portefeuille met nieuwe projecten. De onderstaande Highlights 2013, de projectsamenvattingen en de projectbeschrijvingen in de kaders geven u daarvan een indruk.
USI hoopt ook komend jaar haar inzet te blijven leveren in samenwerking met al haar partners en vrienden. Ik wens u namens het USI team een inspirerend 2014 toe!

Jacqueline Cramer

Directeur van het Utrecht Sustainability Institute

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *