Organisatie

Brede organisatie

Het Utrecht Sustainability Institute (USI) werkt samen met het bedrijfsleven, de overheid en andere sociale partners om duurzaamheidskennis te integreren en toe te passen. De belangrijkste terreinen van expertise zijn energie, klimaat, water en grondstoffen, benaderd vanuit het perspectief van de exacte en sociale wetenschappen.

Het USI biedt ook een platform voor kennisontwikkeling en reflectie op de verschillende gebieden die verband houden met duurzaamheid

In totaal zijn ongeveer 1.500 onderzoekers verbonden.

Klanten

Tot de klantenkring van USI behoren het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties, beleggers, woningcorporaties en andere eigenaren van onroerend goed.

USI-bureau

Het USI-bureau is een kleine organisatie, bestaande uit de USI-staf, die een leidende rol speelt bij:

  • het leggen van contacten tussen USI-partners en marktpartijen
  • acquisitie van nieuwe projecten
  • communiceren van projectresultaten
  • bevorderen van ondernemerschap
  • aanbieden van onderwijs
  • stimuleren van samenwerking