Onderwijs: uitwisseling van kennis en praktijk

Behalve de toegang tot hoogstaande innovatieve kennis biedt USI zijn partners de mogelijkheid bijdragen te leveren aan het onderwijs. Door gastcolleges te geven kunnen bedrijven de band met het onderwijs in hun vakgebied versterken. Via gastcolleges en stages komen zij in contact met jong talent. Ook kunnen bedrijven via studentprojecten deelnemen aan Europese onderzoeksprojecten in hun vakgebied. Medewerkers van het USI-bureau zijn eveneens betrokken bij onderwijs, met name binnen bachelor- en mastersopleidingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.