Toekomstvisie – zichtbaarheid USI

Zichtbaarheid van USI extern vergroten

In 2011 is een start gemaakt met de interne en externe communicatie rond USI en het USI netwerk. Hiervoor zijn de volgende activiteiten in uitvoering:

Externe communicatie

De zichtbaarheid van USI heeft een enorme impuls gekregen door de organisatie van het Sustainable Finance Lab samen met de Triodosbank. Prof. dr. Herman Wijffels en Prof.ir. Klaas Van Egmond zijn de grote motoren vanuit USI geweest die dit initiatief tot een succes hebben gemaakt. Eerder (in 2010) hebben beide hoogleraren zich ingezet om de aandacht te vergroten voor het energie- en klimaatvraagstuk in het kader van het initiatief “Nederland Krijgt Nieuwe Energie”. Ook dit initiatief was een succes en kreeg veel media aandacht.

De marketingcommunicatie is in het najaar vooral gericht op contacten leggen met verantwoordelijke wethouders, directeuren van grondbedrijven, ontwikkelpartijen (bouwers en ontwikkelaars) en andere opdrachtgevers en sponsoren. Dit leidt ertoe dat USI een evenement organiseert op water- en energiegebied op respectievelijk 18 en 19 juni 2012, waarbij de eerste resultaten en best practices zullen worden gepresenteerd.

Actielijnen

1) Website: zichtbaar maken van wat USI doet. Welke clusters zijn er? Wie participeren? Welke expertise hebben de kennispartners? Verder wordt een goed overzicht gegeven van onderwijs- en outreachactiviteiten (gelinkt naar UU-website).

2) Gebruik social media (wekelijkse blog, twitter en LinkedIn).

3) Lezingen (zoals Christmas Lecture in december 2011; lezingencyclus met Studium Generale; vervolg Sustainable Finance Lab in het voorjaar van 2012; lezingen in NL en buitenland) en symposia.

4) Bijdragen van het USI aan diverse activiteiten

5) Gezamenlijk organiseren van Netwerk Café’s met Utrecht Science Park (community-vorming).

6) Innovatiebijeenkomsten voor MKB organiseren met Syntens, KvK, Task Force Innovatie Utrecht en Utrecht Valorisation Centre.

Interne corporate communicatie

Het creëren van een intern draagvlak is een voorwaarde voor het slagen van de externe communicatie. Het is dus van groot belang dat de medewerkers van de betrokken partners de meerwaarde van samenwerking onderkennen, samenwerking gaan zoeken en zich naar buiten toe als ambassadeur van USI opstellen. Belangrijk is om gezamenlijk het merk USI uit te dragen en de nadruk te leggen op duurzame urbane regio’s. Om dit te bereiken is een goede interne communicatie binnen en tussen de partners onontbeerlijk.

Actielijnen

1) Opzetten van intranet per cluster en proeftuin waar de partners informatie en documenten kunnen delen, nieuws en events kunnen vinden en contactgegevens.

2) Opzetten van overleg tussen communicatieprofessionals van de betrokken kennispartners.

3) Het organiseren van interne bijeenkomsten van clusters en bijeenkomsten van de partners van proeftuinen.

4) Op termijn het ontwikkelen van een interne nieuwsbrief.