Toekomstvisie: intern netwerk

Intern netwerk van kennispartners en bedrijvenpartners versterken

Er zijn inmiddels uiteenlopende kenniswerkers bij USI actief betrokken. Deze zijn samengebracht in 5 clusters:

1. energieneutraal en toekomstbestendig wonen en werken

2. klimaatbestendig leven in deltagebieden

3. grondstoffen schaarste en -efficiency

4. multifunctioneel gebruik van de bodem

5. fundamenten van duurzame ontwikkeling, onderverdeeld in de natuurwetenschappelijke, financieel-economische en sociaal-culturele aspecten

Afgelopen jaar zijn er binnen deze vijf clusters USI-bijeenkomsten georganiseerd om de inhoudelijke samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en gezamenlijk projecten voor te bereiden. De volgende stap, die nu gezet wordt, is het gezamenlijk uitvoeren van concrete projecten. Versterking van het interne netwerk zal daarom de komende tijd daarop gericht zijn.

Van groot belang is om het kernteam van bedrijven actief in te schakelen bij de uitvoering van projecten, met name bij de proeftuinen.