Start van USI

Op basis van het businessplan van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) (April 2011) is door de Raden van Toezicht van UCAD en UCE (Utrecht Centrum voor Energieonderzoek) besloten om beide centra te fuseren en op te laten gaan in het nieuw op te richten Utrecht Sustainability Institute. Hiertoe zijn nieuwe statuten gemaakt, die door alle tien aangesloten kennispartners zijn onderschreven. Eindverantwoordelijk voor het USI is de Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen, die deze verantwoordelijkheid delegeert aan de directeur van USI, prof. dr. Jacqueline Cramer. Een stuurgroep waarin alle betrokken kennispartners vertegenwoordigd zijn vormt een begeleidingscommissie. Met het kernteam bedrijven is eveneens een wederzijds commitment vastgelegd in de vorm van statuten.

Op 16 juni 2011 is het Utrecht Sustainability Institute formeel gepresenteerd aan haar participanten: kennispartners, bedrijvenpartners, Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht en andere betrokkenen. De ambities van het USI netwerk, de beoogde werkwijze, de wederzijdse verwachtingen van de USI partners en communicatiemiddelen zoals het USI logo, de website en brochure zijn tijdens deze bijeenkomst voor het eerst breed gecommuniceerd. Als instituut staat USI nu in de steigers.