Overzicht activiteiten 2011

In 2011 zijn diverse bijeenkomsten door USI (mede) georganiseerd in het kader van Outreach met het het doel om kennis uit te wisselen op zeer uiteenlopende terreinen:

 • 2 februari, Nieuwjaarsymposium in het kader van het CATO project, TNO Utrecht
 • 19 april, Research cooperation India – The Netherlands, workshop georganiseerd door UU, UCAD en Agentschap NL, Utrecht.
 • 12 mei, CATO Hands-on Workshop social media, UU
 • 19-21 mei, Eifel-excursie met 40 PhD-studenten en 12 journalisten in het kader van het CATO project
 • 1 juni, WP leaders and program council meeting in het kader van het CATO project, Rhenen ZOO
 • 14 juni, een bijeenkomst over sluiting van de waterkringloop voor MKB bedrijven samen met Syntens, KvK en het Utrecht Valorisatiecentrum;
 • 16 juni, Participatiebijeenkomst Utrecht Sustainability Institute, Utrecht;
 • 1 juli, 7th CATO Day
 • 14 september, afscheidsbijeenkomst Erik Lysen, directeur Utrecht Centrum voor Energieonderzoek;
 • 23 september, regionale bijeenkomst rond regional smart specialization in Europe (gericht op regio Utrecht);
 • 3 oktober tot 24 november, reeks van vijf bijeenkomsten van het Sustainable Finance Lab;
 • 5 oktober; opening TERI (The Energy and Resources Institute, New Delhi, India) European office;
 • 11 november, opening duurzaamheidstentoonstelling in Universiteits Museum;
 • 11 november, Ddag van de duurzaamheid in Utrecht met o.a. de Sustainability Battle;
 • 17 november; USP bijeenkomst over global modelling op duurzaamheidsgebied (door USI)I;
 • 25 november, samen met Geowetenschappen, organisatie van LERU bijeenkomst op UU rond Urban Europe;
 • 8 december, bijeenkomst voor USI netwerk over nieuwe EU-programma’s (KICs en Horizon 2020)
 • 15 december, Kerstlezing Studium Generale rond Sustainable Cities;
 • 12 bijeenkomsten van de verschillende USI clusters door het jaar heen.

Boeken

 • Van Egmond, N.D.: ‘Een Vorm van Beschaving’ (Christofoor – Zeist) 2e druk uitgebracht
 • De Vries, B.J.M.: te verschijnen begin 2012: Sustainability Science, Cambridge University Press

Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften

 • Cramer, J., Book review of Governing Climate Change (Harriet Bulkeley and Peter Newell (2010), Routledge, London and New York), Greenhouse Gas Measurement and Management, 2011, pp.1-2.
 • De Vries, B.J.M., Vliet, O. van, A. Faaij, W. Turkenburg and W. Jager (2010). Multi-agent simulation of adoption of alternatives to diesel and petrol. Transportation Research Part D: Transport and Environment 15(2010)326-342
 • De Vries, B.J.M., Van Ruijven, B., D. van Vuuren and J. van der Sluijs (2010). A global model for residential energy use: Uncertainty in calibration to regional data. Energy 35 (2010) 269–282
 • Van Egmond, N.D. en H.J.M. de Vries, Sustainability; the search for the integral worldview. Futures 43 (2011) 853-867
 • De Vries, B.J.M, Bas van Ruijven, Detlef P. van Vuuren and Jeroen P. van der Sluijs (2010). A global model for residential energy use: Uncertainty in calibration to regional data. Energy 35 (2010) 269–282
 • De Vries, B.J.M. van Ruijven, B.J., van Vuuren D.P., de Vries B.J.M., Isaac M. van der Sluijs, J.P., Lucas P.L., Balachandra, P. (in press). Model projections for household energy use in India, Energy Policy doi:10.1016/j.enpol.2011.09.021
 • De Vries, B.J.M.,van Vuuren, D., Marcel Kok, Bastien Girod, Paul Lucas and Thomas Henrichs (2011). Scenarios in Global Environmental Assessments: Key characteristics and lessons for future use (submitted may 2011)
 • De Vries, B.J.M , Girod, B en D. van Vuuren (2011). Influence of passenger behavior on global ghg emissions. (to be submitted)

Wetenschappelijke rapporten

 • H. J. M. de Vries, E.H. Lysen, H.H.F. Wijffels en N.D. van Egmond: Duurzame energievoorziening in 2050, met de kennis van nu; hernieuwbare energie in drie bedrijven.

Papers voor wetenschappelijke conferenties

 • Cramer, J.M , van der Heijden and P. Driessen, Implementing corporate Sustainability through attuned organisational connections: The sensemaking roles of change agents, paper presented at the Conference of the Ashridge Business School, Berkhamsted, Great Britain, June 10, 2011.
 • Van Egmond, N.D.: Presentatie: Integral worldviews for balancing globalisation. Voordracht DG-meeting WTO en UNEP, Geneve, juli 2011
 • Van Egmond, N.D.: Levensbeschouwing en duurzame politiek. Voordracht Christelijk Sociaal Congres augustus 2011 (gepubliceerd eind 2011)

Artikelen in boek (gerefereerd)

 • Cramer, J.M, Combatting Climate Change. The Role of Government, Industry and NGO’s, in: C. Kroeze, J. J. Boersema and E. Tellegen (eds.), Technology and Sustainability, Techne Press, Amsterdam, 2011, pp. 49-57.
 • Cramer, J.M, De Moeizame Relatie tussen Wetenschap en Politiek. De Besluitvorming rond de Ondergrondse Opslag van CO2 in Nederland als voorbeeld, in: G. Alberts et al. (eds.), KennisKlimaat; (On)macht van de wetenschap in het klimaatdebat, Jaarboek Kennissamenleving, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011, pp. 65-77.
 • De Vries, B.J.M, Kruyt, B., D. van Vuuren, and H. Groenenberg (2011). Indicators for energy security. Chapter 15, in: B. Sovacool (Ed.), The Routledge Handbook of Energy Security.Routledge International Handbooks. Routledge, London/New York

Populair wetenschappelijke artikelen/bijdrage in kranten

 • Cramer, J.M. en J.D. van Wees: Schat Aardwarmte op Waarde, Het Financieel Dagblad, 20 mei 2011, p. 9.
 • Cramer, J.M., Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten: Ambtenaar, verwelkom de initiatiefrijke burger, Trouw, Podium 18 mei 2011, p. 18.
 • Van Egmond, S., ingezonden brief Trouw: Greenpeace voert verkeerde campagne, 5 januari 2011
 • Van Egmond, S., ingezonden brief Dagblad van het Noorden: De CO2-boemerang van Greenpeace, 10 januari 2011
 • Van Egmond, S., bijdrage aan Mogelijk lek bij Canadese CO2-opslag; Injecties in Weyburn-olieveld, NRC, 13 januari 2011
 • Van Egmond, S., bijdrage aan Onterechte angst voor opslag CO2; CO2-lek in Canada zorgt voor onrust in Nederland, NRC, 11 februari 2011
 • Van Egmond, N.D., Duurzaamheid en politiek, NRC, 20 november 2011

Colleges

 • Van Egmond, N.D.: Luchtkwaliteit; cursus als onderdeel van Processen in de milieukunde (Bachelor)
 • Van Egmond, N.D.: Klimaatverandering (Bachelor), samen met Karin Rebel IMW
 • Van Egmond, N.D.: Sustainable development science, Master cursus, samen met prof. H.J.M.de Vries
 • Van Egmond, N.D.: Afzonderlijke colleges duurzame ontwikkeling, scenariostudies, luchtkwaliteit en klimaatverandering voor verschillende bachelor-colleges.

Gastcolleges

 • Cramer, J.M.: Duurzaam innoveren door samenwerken, Studentenmarathon bijeenkomst, 17 januari, Utrecht
 • Cramer, J.M.: Hink, stap, sprong naar een duurzame samenleving, Studium Generale, 8 februari, Utrecht
 • Cramer, J.M.: Besluitvorming over complexe projecten, Vrije Universiteit, 11 februari, Amsterdam
 • Cramer, J.M.: Duurzaam ondernemen: praktijk en theorie, lezing voor de Honoursclass UU/REBO, 11 februari, Doorn
 • Cramer, J.M.: Je toekomst?, Lezing voor Carrieredag UU, 17 februari, Utrecht
 • Cramer, J.M.: International negotiations on climate change, lecture for University College, 22 februari, Utrecht
 • Cramer, J.M.: Wetenschap en Politiek: een ongemakkelijke waarheid, Descartes College, UU, 15 maart, Utrecht
 • Wijffels, H.H.F.: college voor Studium Generale, 29 maart
 • Cramer, J.M.: MVO in internationaal verband, Carrieredag Storm, UU, 10 mei, Utrecht
 • Cramer, J.M.: Internationale klimaatonderhandelingen, lezing voor de Utrecht Sustainability Challenge, UU i.s.m. McKinsey, 18 mei, Utrecht
 • De Vries, B.J.M: 6 h gastcollege tijdens de Summer School Sustainability 2011 bij de University of Brunei Darussalam (UBD), 18-19 juli
 • Cramer, J.M.: Climate change: What is the problem? Presentatie tijdens de Utrecht Summerschool, 18 augustus
 • Cramer, J.M.: Nationaal en Internationaal Klimaatbeleid: Een kijkje in de keuken, college voor 2e jaars IMW studenten, Geowetenschappen, 19 september
 • Wijffels, H.H.F.: deelname Forum Master Sustainable Development, 2 november
 • Wijffels, H.H.F.: college Studium Generale over duurzaamheid en mensenrechten, 14 november
 • Cramer, J.M.: Corporate Social Responsibility; Theory and Practice, lecture for Master Sustainable Entrepreneurship & Innovatie, Universiteit Utrecht, 22 november.
 • Van Egmond, N.D.: Gastcolleges m.b.t. duurzaamheid en klimaatverandering voor: UCU-Utrecht, UvA- Amsterdam, TU-Delft, Universiteit Leiden, Studium Generale UU

Lezingen

Januari

 • Cramer, J.M.: Duurzaamheid van onderop, lezing in het kader van Debat Stadsagenda Kennis en Cultuur, 26 januari, Utrecht
 • Cramer, J.M.: Geothermie: een onderschatte duurzame energiebron, Lezing voor Geothermie conferentie, Platform Geothermie, 26 januari, Utrecht
 • Van Egmond, S.: The pro and cons of CCS, Chalmers Energy Conference, 27 januari, Goteborg, Zweden

Februari

 • Van Egmond, N.D.: Voordracht Conferentie Verklaring van Tilburg, 3 februari
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht De Haagse Schouw, Wassenaar, 3 februari
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij VNO-NCW, Bilderberg conferentie, 3 februari
 • Cramer, J.M.: Wateronderzoek: speerpunt voor het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, Lezing tijdens Bijeenkomst Waterbeheerders, UU/STOW, 4 februari, Utrecht
 • Cramer, J.M.: Duurzaam Waterbeheer: Visie op de toekomst van het Groene Hart, Lezing tijdens de Conferentie Duurzaam Waterbeheer, 10 februari, Woerden
 • Van Egmond, N.D.: Lunchlezing bij VROM, Den Haag, 10 februari
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij UCU Liberal Arts & Sciences Institute, Utrecht, 15 februari
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij afscheidssymposium Rob Maas, PBL/RIVM, Bilthoven, 18 februari

Maart

 • Van Egmond, N.D.: Gastcollege bij UU Hounours Class, Utrecht, 3 maart
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Ouderdag studenten, UU, Utrecht, 8 maart
 • Cramer, J.M.: Het belang van bottom-up duurzaamheidsinitiatieven, lezing voor ISAS@The Hub event, 17 maart, Amsterdam
 • Cramer, J.M.: Presentatie tijdens Milieucafé, 21 maart, Utrecht
 • Wijffels, H.H.F.: bijdrage aan conferentie van ECN en PBL over energietransitie, 22 maart
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij afscheidssymposium Huub Gouwmans, Provinciehuis, Den Haag, 22 maart
 • Cramer, J.M.: Climate change policies, lecture tijdens Mini Symposium Prins Claus Chain, Development vs Climate, 23 maart, Utrecht
 • De Vries, B.J.M: Ons zelfbeeld in een complex wereld. PBL-Academie, 24 maart
 • Wijffels, H.H.F.: lezing voor alumni van REBO in kader lustrumviering, 26 maart

April

 • Cramer, J.M.: The power of the people, TedX Utrecht Presentation, 4 april, Utrecht
 • Cramer, J.M.: Duurzaam innoveren begint vandaag, Syntens bijeenkomst, 5 april, Breukelen.
 • Wijffels, H.H.F.: lezing in abdij Berne over duurzaamheid,11 april. 13 april idem in Lunteren.
 • Cramer, J.M.: Duurzaam innoveren: mogelijkheden en kansen voor de ICT sector, Evoswitch bijeenkomst, 13 april, Haarlem
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Gerlach Conferentie, Maastricht, 14 april
 • Cramer, J.M.: Bijdrage aan de Duurzame Stad, Vakdagen Stad en Ruimte, 14 april, Amersfoort
 • Cramer, J.M.: Waar een wil is, is een duurzame weg, lezing tijdens de Culturele Zondag, De Uithof, 17 april, Utrecht
 • Cramer, J.M.: Duurzaam innoveren: de toekomst, lezing voor UNESCO bijeenkomst, 18 april. Utrecht
 • Wijffels, H.H.F.: bijdrage aan leiderschapcursus ministerie van Sociale Zaken over sociale duurzaamheid, 18 april
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij VNG Conferentie, Utrecht, 21 april
 • Wijffels, H.H.F.: bijdrage aan opening shredder fabriek in Tiel over belang van circulaire economie en recycling, 28 april
 • De Vries, B.J.M: Models for a Sustainable World – frontiers in sustainability science. On invitation of Michael Ghil de CERES-ERTI, 28 april

Mei

 • Van Egmond, S.: Lessons learnt from Barendrecht, Shell Project Academy, interne Shell cursus voor Champion Deal makers, 4 mei, Barendrecht
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Carrièredag UU, Utrecht, 10 mei
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht BLC, Driebergen, 12 mei
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Studium Generale conferentie over Commons, UU, Utrecht, 16 mei
 • Van Egmond, N.D.: College bij Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 23 mei
 • De Vries, B.J.M: Models for a Sustainable World – frontiers in sustainability science. On invitation of Jean-Pierre Nadal, Directeur de Recherche at Laboratoire de Physique Statistique (ENS) and Centre d’analyse et de mathématique sociales (EHESS). 27 mei
 • Wijffels, H.H.F.: bijdrage aan bijeenkomst Christen Unie ter gelegenheid van presentatie visie op duurzaamheid, 27 mei
 • Wijffels, H.H.F.: Henk van Luijk-lezing op Nyenrode over bedrijfsethiek en duurzaamheid, 31 mei

Juni

 • De Vries, B.J.M: Models for a Sustainable World – Reflections on prospects for integrated modeling, Ecole Thématique du CNRS « Michael Ghil » Rétroactions dans les systems environnementaux. 5 tot 12 juni 2011, La Rochelle. 7 en 9 juni 2011
 • Wijffels, H.H.F.: gesprek met leiding VNO/NCW over constructiever opstelling inzake duurzaamheid, 9 juni
 • Cramer, J.M.: Transition towards a sustainable economy, lecture held at the Dutch Consulate, 9 Juni, Hong Kong.
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Symposium Humanities, Uitwisseling UU-Harvard, Utrecht, 10 juni
 • Wijffels, H.H.F.: bijdrage aan symposium over multifunctionele landbouw en duurzaamheid, 15 juni
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij diplomatenklasje, Den Haag, 22 juni
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij VVM, Utrecht, 23 juni

Juli

 • De Vries, B.J.M: Model-based scenarios: climate change in different futures, Symposium Sustaining Green Environment for a Better Future. University of Brunei Daressulam (UBD), 21 juli

Augustus

 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Christelijk-Sociaal Congres 2011, Utrecht, 25 augustus

September

 • Wijffels, H.H.F.: bijdrage aan bijeenkomst netwerk Nederland Krijgt Nieuwe Energie, 2 september
 • Cramer, J.M.: Scheppend denken, schouwend doen op weg naar duurzaamheid, lezing voor de ereleden van KIVI NIRIA, 2 september, Den Haag.
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht Leadership Day Ingredients, Arcadis, Friesland Campina, CMS, ASN-bank, Apeldoorn, 6 september
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij VNO-NCW, Den Haag, 7 september
 • Cramer, J.M.: De toekomst van de watersector, lezing tijdens het KWR Seminar ‘Samen de waterketen in!’, Nieuwegein, 7 september
 • Cramer, J.M.: Grondstoffenefficiency in de waterketen, lezing tijdens bijeenkomst van Waternet, Amsterdam, 8 september.
 • Cramer, J.M.: Trends op het gebied van verantwoord materiaalgebruik in de bouwsector, lezing tijdens SBR Duurzaamheidscongres, Amersfoort, 21 september.
 • Cramer, J.M.: The role of the subsoil in solving climate change problems, lecture at the Wageningen Conference on Applied Soil Science, session climate change, Wageningen, 22 september.
 • Cramer, J.M.: My Personal History as an Environmental Expert, Closing lecture at the Conference Women in Energy, SPE Netherlands Section/SWN/GAIA, The Hague, 22 september.
 • Cramer, J.M.: De kracht van samenwerking, lezing tijdens de bijeenkomst Regional smart specialization in Europe, georganiseerd door USI i.s.m. de EU vertegenwoordigers van de provincie en gemeente Utrecht, UMC, Hogeschool en de Universiteit Utrecht, Utrecht, 23 september .
 • Cramer, J.M.: Duurzaam ondernemen, lezing voor Rotary vrouwen regio Utrecht, Zeist, 26 september
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Universiteit Wageningen, Opgedrongen consumentisme, Wageningen, 28 september
 • Cramer, J.M.: Presentatie over internationaal klimaatbeleid, Springtij bijeenkomst, Terschelling, 29 september.
 • Cramer, J.M.: Duurzaamheid: de grootste uitdagingen in de 21e eeuw, lezing voor de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging, Universiteit Groningen, Groningen, 30 september.
 • Wijffels, H.H.F.: UU-lezing Overijssel, 30 september

Oktober

 • Cramer, J.M.: Integrating Science and Practice for Sustainability, lezing tijdens de Opening van TERI office, Utrecht, 5 oktober.
 • Cramer, J.M.: Duurzaamheid in de bouwsector, lezing tijdens conferentie ‘Duurzaam Slopen’, georganiseerd door Bedrijfsvoering Universiteit Utrecht, de Uithof, Utrecht, 6 oktober
 • Cramer, J.M.: NRK Brainstorm Jaarplan met het Oog op Duurzaamheid, lezing voor leden van de Nederlandse Rubber- en Kunststoffen industrie, Soestduinen, 6 oktober
 • Wijffels, H.H.F.: bijdrage over duurzaamheid voor Servant Leadership Academy, 6 oktober
 • Wijffels, H.H.F.: lezing voor Broederschap Den Bosch over duurzaamheid en integriteit, 10 oktober
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Science Café Zeist, Zeist, 13 oktober
 • Cramer, J.M.: Bodemenergie: een Maatschappelijke en Beleidsmatige Uitdaging, lezing tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie, Maarssen, 13 oktober.
 • Cramer, J.M.: Toward sustainability: from government to governance, lecture presented at the Launching event of the Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies, Maastricht, 20th of October.
 • Wijffels, H.H.F.: college voor UU Young Leadership League, 24 oktober
 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij VVM symposium, Den Haag, 25 oktober
 • Wijffels, H.H.F.: lezing voor bedrijfslevensymposium over biobased economy, 27 oktober
 • Cramer, J.M.: Energy Action Plan of Aruba: an ambitious challenge; lecture at the Green Aruba Conference, Aruba, 29 oktober

November

 • Van Egmond, N.D.: Voordracht bij Symposium van NWG, Wageningen, 1 november
 • Wijffels, H.H.F.: bijdrage aan Master Programma Sustainability, 2 november
 • Wijffels, H.H.F.: lezing voor De Nederlandse Bank over duurzaamheid en de financiële sector, 3 november
 • Cramer, J.M.: Bijdrage aan de Ballast Innovatiedag, Rotterdam, 3 november.
 • Wijffels, H.H.F.: lezing voor alumni van De Baak over circulaire economie, 11 november
 • Cramer, J.M.: Bijdrage aan de Dag van de Duurzaamheid, Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht, 11 november.
 • Wijffels, H.H.F.: opening van de tentoonstelling van het Universiteitsmuseum ‘Reset the Future’, 11 november
 • Cramer, J.M.: Duurzaamheid, dichterbij dan je denkt, lezing voor EFTA Benelux Lustrum Najaarsseminar, Aviodrome, Lelystad, 15 november.
 • Cramer, J.M.: Sustainability is everyone’s business, lecture at the Conference ‘Global Energy Now!, Leeuwarden,16 november.
 • Wijffels, H.H.F.: lezing voor bestuurders in regio Amersfoort over duurzame ontwikkeling en circulaire economie, 16 november
 • Cramer, J.M.: Opening Public Symposium & Workshop ‘Linking Green Economies, Forests and Biodiversity’, organized by Utrecht University and WWF Netherlands, Utrecht, 21 november.
 • Cramer, J.M.: Duurzaamheid: stand van zaken, lezing tijdens Themadiner van UU Alumni Den Haag, Den Haag, 24 november.
 • Wijffels, H.H.F.: lezing voor DIVOSA over sociale duurzaamheid, 24 november
 • Van Egmond, S: Voordracht bij symposium Bodem Breed, 29 november
 • Wijffels, H.H.F.: lezing voor NMA over duurzaamheid en mededingingsbeleid, 30 november

December

 • Cramer, J.M.: Naar duurzame urbane regio’s, Kerstlezing in het kader van Studium Generale, Universiteit Utrecht, 15 december.

Deelname aan promotiecommissie

 • Cramer, J.M.: Klaas van Alphen, Accelerating the Development and Deployment of Carbon Capture and Storage Technologies; An Innovation System Perspective, Proefschrift, Utrecht: Universiteit Utrecht, 29 maart, 2011
 • De Vries, B.J.M: Lid van het Scientific Committee of the Paris Consortium on “Climate-Environment-Society” (GIS “Climat-environnement-société) (http://www.gisclimat.fr). Deelname aan de bijeenkomst GIS Climat, Gif-sur-Yvette, 28-29 March 2011, en mede-auteur van het Report of the Scientific Committee(Wolfgang Cramer (chair), Bert de Vries, Jean-Francois Guégan, Eric Servat, Laurent Terray; absent, but contributed comments: Guy Brasseur, Joel Guiot, Colin Prentice, Sander van der Leeuw).
 • De Vries, B.J.M: Lid van de Commissie van Curatoren van de PBL-leerstoel Wetenschap en Milieubeleid, bij het IVM-VU en bezet door Prof. Dr. Arthur Petersen
 • Cramer, J.M.: Li Shen, Biobased and Recycled Polymers for Cleaner Production; An Assessment of Plastics and Fibres, Proefschrift, Utrecht: Universiteit Utrecht, 12 mei, 2011
 • Van Egmond, N.D.: Promotie van Paul Hiemstra, Universiteit Utrecht, 13 mei 2011
 • De Vries, B.J.M: Lid van de promotiecollege bij promotie A. Wardekkers 15 juni
 • Van Egmond, N.D.: Promotie van Vonk, VU Amsterdam, 21 juni 2011
 • Cramer, J.M.: Marc de Wit, Bioenergy Development Pathways for Europe, Thesis, Utrecht University, 26 september 2011.
 • De Vries, B.J.M: Lid promotiecommissie J. Vervoort (Promotor: Veldkamp LUW), voorzien nov 2011
 • De Vries, B.J.M: Copromotor Kees Klein Goldewijk (PBL) (Promotor: Verburg VU) voorzien 2012

Overige commissies

 • Van Egmond, N.D.: Externe adviesgroep Milieu en Energie, Ministerie I&M (Vereenvoudiging Milieu- & Infrastructuur wet- en regelgeving)

Buitenlandse bezoeken in het kader van USI

 • Utrecht Sustainability Asia Visit, 31 mei – 12 juni naar China (Beijing, Nanjing), Singapore en Hong Kong. Bezoek van een delegatie van de UU en USI aan diverse kennispartners.

Media optredens relevant voor USI

 • Cramer, J.: verschillende radio-interviews bij BNR, Radio 1 en Wereldomroep
 • Van Egmond, S.: debat op radio 1 tussen SvE en Rolf Schippers (Greenpeace) over kolencentrales en CCS, 11 januari 2011
 • Egmond, N.D.: Radio M, programma Aan Tafel, 19 januari 2011
 • Cramer, J.M.: Interview Casa Luna over grondstoffen en afvalstromen, 16 mei 2011
 • Van Egmond, S.: Broeikasbubbels zijn niet eng, dus, 28 mei 2011, Volkskrant.
 • Van Egmond, N.D.: Radio: Interview BNR, Amsterdam, 29 juni 2011
 • Van Egmond, N.D.: Interview Gezondheidsraad, telefonisch, 29 juni 2011
 • Van Egmond, N.D.: Radio 1, Milieu- en Natuurbeleid, Hilversum, 7 juli 2011
 • Van Egmond, N.D.: Interview woonstichting SSC, telefonisch, 5 september 2011
 • Wijffels, H.H.F.: Buitenhof, VPRO Televisie, aankondiging van de start van het Sustainable Finance lab, 25 september 2011. Daarnaast nog verschillende andere mediaoptredens gerelateerd aan het Sustainable Finance Lab
 • Van Egmond, N.D.: Radio: Interview BNR, Amsterdam 7 november.

Prijzen/onderscheidingen

 • Jacqueline Cramer, kreeg op 6 september 2011 het duurzame lintje opgespeld door Minister Marja van Bijsterveld.
 • Klaas van Egmond, kreeg op 6 oktober 2011de Rachel Carson Milieuprijs uitgereikt.