Inleiding

Samen met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke partijen een transitie mogelijk maken naar duurzame urbane regio’s: dat is het streven van het Utrecht Sustainability Institute (USI). Door structureel samen te werken, de kruisbestuiving tussen onderzoekers en marktpartijen te versterken en excellente expertise uit verschillende vakgebieden te integreren wil het USI duurzame oplossingen bieden voor de toenemende druk op stedelijke regio’s in binnen- en buitenland.

Daarnaast biedt het USI een platform voor kennisontwikkeling en reflectie op de verschillende deelgebieden van duurzaamheid. Dat gebeurt vanuit een breed inzicht in de fundamenten van duurzame ontwikkeling en de samenhang tussen de verschillende natuurwetenschappelijke, financieel-economische en sociaal-culturele aspecten die een rol spelen bij de totstandkoming van duurzame ontwikkeling.

Het stimuleren van bedrijvigheid op het gebied van duurzaamheid, het sterker profileren van de regionale expertise in duurzaamheid in binnen- en buitenland en het participeren in onderwijs zijn de drie aanvullende activiteiten van het USI.

Het Utrecht Sustainability Institute is een initiatief van de Universiteit Utrecht samen met TNO en Deltares. De volgende kennispartners hebben zich hierbij aangesloten: Hogeschool Utrecht (faculteit Natuur en Techniek), KNMI, KWR Watercycle Research Institute, ECN, KEMA, Movares en Ecofys. Tezamen zijn dit zo’n 1500 onderzoekers. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM zijn eveneens betrokken bij het initiatief. Tevens heeft een kerngroep van acht bedrijven zich gecommitteerd aan het USI (waaronder van Gansewinkel, Eneco, Stedin, IBM, KPN, Rabobank, Wavin en BAM). Bovendien is een tweede kring ‘Vrienden van USI’ opgezet.

USI wordt financieel gesteund via een EFRO subsidie, met gelden van de EU, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht.