Jaarverslag 2011

Voorwoord

Dit is het eerste digitale jaarverslag van het Utrecht Sustainability Institute (USI). Het USI is dit jaar officieel van start gegaan, samen met 10 aangesloten kennispartners, het kernteam van 8 bedrijven en met de Provincie Utrecht en verschillende gemeenten.

Veel aandacht hebben we besteed aan het organiseren van uiteenlopende bijeenkomsten, zowel voor het interne USI netwerk als voor de bredere kring van geïnteresseerden.

Een belangrijke mijlpaal was de participatiebijeenkomst op 16 juni, waarin de USI partners zich aan elkaar en aan de buitenwereld hebben gepresenteerd.

Gedenkwaardig zijn de vijf zeer druk bezochte debatavonden van het Sustainable Finance Lab. Dit heeft geresulteerd in een tiental aanbevelingen hoe de financiële sector zich kan heroriënteren in een duurzame richting.

Op 23 september overlegden we met vertegenwoordigers van de regio Utrecht over de mogelijkheden om ons op een beperkt aantal terreinen van duurzaamheid te gaan specialiseren. Dit gebeurde in het kader van ‘Regional Smart Specialization in Europe’.

We zijn tegelijkertijd hard bezig geweest met het acquireren van onderzoeksprojecten die een integrale aanpak vergen en waarbij ook marktpartijen betrokken kunnen worden. De eerste projecten komen al van de grond, onder andere op het gebied van de toepassing van smartgrids in steden en van resource efficiency van bio-grondstoffen.

Op het personele vlak heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. Erik Lysen bereikte de pensioengerechtigde leeftijd en heeft het USI en de UU in september verlaten. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de indrukwekkende lijst activiteiten die hij heeft verricht in het kader van het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek en het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (welke beiden zijn samengegaan in het USI). Anderzijds hebben Marlies Verlinde (CATO project medewerker communicatie), Carolien van Hemel (clustermanager Energie) en Anneke Bonsma (secretaresse) ons team versterkt. Tijdelijk waren betrokken Cees van der Klift (financiën), Marlies Schijf, TNO trainee en Luke Iseger (stagiaire van de Hogeschool Utrecht, voor website activiteiten). De planning is om in 2012 nog een beperkt aantal medewerkers aan te trekken om op optimale sterkte te komen van ons team.

In dit verslag vindt u een overzicht van alle activiteiten van het Utrecht Sustainability Institute in 2011. Daarnaast blikken wij vooruit en geven wij onze actiepunten voor het komende jaar weer.

We kunnen terugkijken op een dynamisch 2011 en zetten de ingeslagen weg in 2012 voort.

Prof. dr. Jacqueline Cramer
Directeur Utrecht Sustainability Institute