Gezocht: innovatieve ideeën voor het sluiten van de kringloop op lokaal niveau!

Wij zijn op zoek naar kleinschalige en innovatieve ideeën en voorbeeldprojecten om afval te verminderen, te voorkomen of om te zetten in grondstof (recyclen). Deze inventarisatie maakt deel uit van het Climate-KIC innovatieproject Closed Loop Communities. Het doel is om op lokaal niveau (in gemeenschappen) materiaal- en grondstofkringlopen te sluiten in de transitie naar een circulaire economie. Denkt u met ons mee?

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de categorieën en een aantal voorbeelden per categorie. Wij nodigen u van harte uit om onderstaande tabel met ons verder aan te vullen en voorbeeldprojecten elders die u innovatief of interessant vindt aan te dragen voor de reeds ingevulde ideeën. Draag uw innovatieve idee of voorbeeldproject aan door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Door aan te geven waar en door wie de ideeën uitgevoerd worden of bedacht zijn en waar de interessante en innovatieve voorbeeldprojecten plaatsvinden, zijn wij in staat de innovaties beter te analyseren. Het doel is om de veelbelovende innovaties uit het project en de ontwikkelde organisatiemodellen (om de innovaties in te passen in huidige structuren en het bestaande afvalproces)  in eerste instantie toe te passen en op te schalen in de steden Utrecht en Londen en uiteindelijk binnen de EU.

Hartelijk dank!

Tabel met voorbeelden:

Tabel CL-Comms innovatieve ideeen 200614

Invulformulier:

 

Over het project Closed Loop Communities
Het project Closed Loop Communities heeft als doel op lokaal (‘community’) niveau materiaal- en grondstofkringlopen te sluiten op nieuwe, innovatieve manieren. Dit is een essentiële stap in de transitie naar de circulaire economie. De primaire focus van het project ligt op de steden Londen en Utrecht; het uiteindelijk doel is om in bredere zin bij te dragen aan het opschalen van veelbelovende nieuwe innovaties binnen de EU.

Aanpak:

  1. Het Utrecht Sustainability Institute (USI) maakt een inventarisatie van nieuwe kleinschalige technologieën en business modellen die het mogelijk maken om afvalproductie te voorkomen of verminderen, of om afval opnieuw te gebruiken als grondstof.
  2. Door deze innovaties vervolgens te vergelijken met de gangbare manieren van afvalverwerking, o.a. voor wat betreft broeikasgasemissies zullen de meest veelbelovende ideeën worden geselecteerd door het Copernicus Instituut van Universiteit Utrecht. Waar nodig zullen door dit instituut ook de huidige afvalstromen en afvalverwerking beter in kaart worden gebracht.
  3. Lokale, innovatieve manieren om materiaalkringlopen te sluiten helpen lokale bewoners en organisaties waarde te creëren uit ‘afval’ en zo inkomsten te genereren die bijdragen aan de vorming van veerkrachtige lokale ‘communities’. De kansen voor deze communities zullen nader onderzocht worden door de Londense woningcorporatie Poplar HARCA. Deze organisatie kijkt ook hoe bewoners en organisaties actief bij initiatieven betrokken kunnen worden, met name in achterstandswijken.
  4. Nieuwe lokale innovaties moeten, waar nodig, samengaan met het huidige afvalmanagement en de structuren (contracten, relaties, procedures, wetgeving) daaromheen. De bestaande instituties zullen daarom binnen het project in kaart worden gebracht door Veolia. Waar nodig zullen door Veolia alternatieve structuren ontwikkeld worden.
  5. Als laatste stap zal, onder leiding van het Institute for Sustainability (IfS), bekeken worden hoe de meest veelbelovende innovaties en organisatiemodellen opgeschaald kunnen worden binnen Nederland, Groot Brittannië en uiteindelijk de EU.

Closed Loop Communities wordt gefinancierd door Climate-KIC. De projectpartners zijn: Institute for Sustainability (GB), Utrecht Sustainability Institute (NL), Universiteit Utrecht (NL), Veolia (GB), Polar HARCA (GB).

Meer informatie
Wilt u meer weten naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of heeft u vragen?
Neem dan contact op met Sander de Vries, cluster manager grondstoffen bij het Utrecht Sustainability Institute. T. (030) 253 2902 of stuur een e-mail.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *