Contact

Het USI is gevestigd in de Jan Zonneveldvleugel van het Willem C. van Unnikgebouw

USI secretariaat

Willem C. van Unnikgebouw
Jan Zonneveldvleugel, kamer 120
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht

Dit is tevens het bezoek- & postadres

T 0031 (0)30 253 72 06
E usi@uu.nl

Routebeschrijving