Circular Economy Lab 13: Zelfvoorzienend worden in metaalgebruik: kan dat? De case circulaire aluminiumgevels als voorbeeld.


16 juni 2016 | 19:30 - 22:30 u
Academiegebouw Universiteit Utrecht | Domplein 29 | Utrecht

Arnhem Centraal Station - ODS BV
Kloeckner metals, ODS Nederland Fotograaf: Frank Hanswijk

Zelfvoorzienend worden in metaalgebruik: kan dat?
De case circulaire aluminiumgevels als voorbeeld.
Metalen zijn niet vernieuwbare grondstoffen die slechts een keer uit de aarde gehaald kunnen worden. Daar staat tegenover dat ze vrijwel oneindig herbruikbaar zijn en daarom een interessante stroom voor recycling. De handel in metaal en metaalafval, ook wel bekend als schroot, kent dan ook een relatief lange historie in Nederland. Sinds vorig jaar zet de branche fors in op intensivering van hergebruik en recycling van metalen.

Dat geldt ook voor het hoogwaardig en duurzaam (her)gebruik van aluminium. Voor recycling van aluminium is slechts 5% van de energie benodigd die bij het eerste productieproces verbruikt is, waarbij eventuele coatings geen belemmering vormen voor hergebruik (bron: VMRG). Het scheiden en inzamelen van afval, waartoe we ook metaalafval rekenen, is in Nederland goed georganiseerd. Vanwege de hoge waarde van metaalafval is er een handel op wereldschaal ontstaan en verdwijnt er veel schroot uit Europa. Hierdoor is Europa aangewezen op het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen. In het kader van voorzieningszekerheid van grondstoffen zou het beter zijn om metalen meer hier te gaan recyclen. Waarom gebeurt dit niet? En hoe kunnen we de kringloop van bijvoorbeeld gevelaluminium (en andere metalen) uit de bouw Europees gesloten krijgen?

Het doel van deze bijeenkomst was om een strategie te formuleren hoe we in Europa, en daarmee beginnend in Nederland, binnen onze economie zelfvoorzienend kunnen zijn in metaal(her)gebruik aan de hand van de case gevelaluminium. Het dertiende Circular Economy Lab draaide dan ook om de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we de voorzieningszekerheid van aluminium en andere metalen vergroten door meer metalen hier in Europa, te beginnen in Nederland, te gaan recyclen voor hergebruik?
  • Hoe kunnen we aluminium toepassing in de gebouwde omgeving zo realiseren (ontwerp, gebruik, financieel arrangement), dat circulair materiaalbeheer mogelijk wordt (ketenverantwoordelijkheid)?

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door AluEco en het Utrecht Sustainability Institute op donderdagavond 16 juni 2016 in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Live uitzending

Programma
Moderator: Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Welkom en korte introductie door Jacqueline Cramer

20.05 uur
Toekomstvisie: circulaire gevelindustrie

20.15 uur
Ronde 1: Toekomstvisie – naar een circulaire economie van aluminium in de gevelbranche

De gevelbranche wil hoogwaardig hergebruik en duurzaam gebruik van aluminium in Nederland stimuleren en daarmee een belangrijke bijdrage leveren in het verduurzamen van gebouwen. De ambitie: volledig circulair vanaf de bron naar (her)gebruik en met een passend financieel arrangement. Momenteel verdwijnt vrijwel al het aluminium dat is toegepast in gebouwen uit de keten. Er is bijvoorbeeld sprake van export van end-of-life aluminium scrap naar het verre oosten. Er is voldoende vraag naar gevelaluminium in Nederland, dat recycling en volledig hergebruik (circulair) mogelijk zou moeten maken; toch gebeurt dit nog niet. Wat betekent een circulaire economie van aluminium in de gevelbranche in de praktijk en welke stappen zijn er voor nodig om hiertoe te komen?

Tijdens de paneldiscussie kwamen de volgende vragen aan bod:
– Wat betekent circulair maken voor de gevelbranche en de producten daarbinnen?
– Wanneer is het op deze wereldmarkt rendabel om grondstoffen in Nederland te houden? Op welke aspecten is de concurrentie met de rest van de wereld (lage lonen landen) te groot en wat kunnen we hier aan doen?
– Wat kunnen we doen om metaal in Nederland te houden en hier te hergebruiken?
– Welke technische en financiële oplossingen zijn er voor producthergebruik?

Paneldiscussie met:
Wout Kusters, algemeen directeur HKS metals
Ron Jacobs, sales manager ODS
Bert Lieverse, voorzitter/directeur VMRG

21.00 uur
Pitch: Van visie naar realisatie – de werking van het AUF-certificaat in Duitsland
Wijnand van Manen, voorzitter AluEco en technisch & projectmanager Alcoa
Ulrike Döbel, office manager A|U|F

21.10 uur
Ronde 2: Van toekomstvisie naar de praktijk – circulaire aluminiumgevels in Nederland

Er zijn signalen in de markt dat opdrachtgevers en architecten meer gaan vragen naar secundair gevelaluminium. In hoeverre kunnen wij de toekomstvisie in Nederland realiseren? Welke kansen en belemmeringen zijn er voor recycling en hergebruik in Nederland en Europa? Hoe verzilveren we kansen en nemen we belemmeringen weg? Welke rol is hierin weggelegd voor de verschillende spelers in de keten? Wat is er voor nodig om circulaire pilots te starten?

Paneldiscussie met:
Joost Heijnis, bouwtechnoloog CEPEZED
Marcel van der Sluijs, directeur Hermeta
Michel Baars, directeur New Horizon

21.55 uur
Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer

22.00
Netwerkborrel

 

Doelgroep
Deze bijeenkomst is interessant voor overheden die de VANG-doelstellingen willen realiseren, ontdoeners & inzamelaars van metaal en aluminium (gemeenten, bedrijven, instellingen en woningcorporaties met aluminium gevels in het bijzonder), gevelbranche, producten van aluminium en metalen elementen, afvalverwerkers, bedrijven die willen aanhaken bij circulaire initiatieven op dit gebied, start-ups en voor geïnteresseerden uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor aluminium- en metaalrecycling en de circulaire economie in de brede zin.