Internationale activiteiten van het USI

Samenwerking met buitenlandse kennisinstellingen die vergelijkbare initiatieven nemen, heeft hoge prioriteit binnen het USI. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, verdiepen wij onze wederzijdse inzichten.

De samenwerking met internationale partners richt zich vooralsnog op de volgende landen en regio’s:

EU landen, met name in het kader van Climate KIC en EU projecten.

Climate KIC is een Europees programma dat de duurzaamheidsexpertise van toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen bundelt en deze omzet in innovaties en nieuwe bedrijvigheid. De Nederlandse Climate KIC partners zijn Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, TU Delft, TNO, Deltares, Provincie Utrecht, DSM, Schiphol, Stadshavens Rotterdam en Arcadis. Nederland werkt samen met partners in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland op de thema’s duurzame steden, water, bio-energie en monitoring. Tevens wordt samengewerkt in het kader van proeftuinen (‘living labs’).

USI zet ook in op het verkrijgen van EU projecten in samenwerking met het USI netwerk. Zo is bijvoorbeeld het project ‘ICT recycling 2.0’ ingediend in het kader van FP7 Regions of Knowledge. Betrokkenheid bij EU projecten zal de komende jaren worden geïntensiveerd.

India, met name via samenwerking met The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi.

Het USI is als partner betrokken bij het in najaar 2011 in Utrecht gevestigde Europese hoofdkantoor van TERI. Centraal binnen deze samenwerking staat het stimuleren van commerciële en onderzoeksactiviteiten, met name op duurzaamheidsgebied. Vanuit Nederland en India bestaat grote interesse om ‘the best of both worlds’ te combineren. Dit houdt in: gezamenlijk onderzoek en het creëren en aanboren van nieuwe markten voor innovatieve, duurzame producten en diensten. Concrete programma’s op het gebied van grondstoffen, water en energie zijn reeds gestart. Tom Bakkum, clustermanager water van het USI, treedt op als directeur a.i. TERI Europe.

Hong Kong en met name met de Chinese University of Hong Kong (CUHK).

Er bestond reeds een onderwijs- en onderzoekssamenwerking met de CUHK op het gebied van duurzame ontwikkeling. Deze samenwerking wordt nu versterkt op het gebied van bachelor- en masteronderwijs en uitwisseling van promovendi. Bovendien krijgt onderzoekssamenwerking meer gestalte. Dit geldt in het bijzonder voor het brede thema ‘duurzame steden’, met speciale aandacht daarbinnen voor energie (i.h.b. modellering), klimaatverandering (i.h.b. aanpassingsmogelijkheden van gewassen en water gerelateerde risico’s), waterkwaliteit en -kwantiteit (i.h.b. modellering) en grondstoffen (i.h.b. bio-energie). USI-directeur Jacqueline Cramer was er op uitnodiging van CUHK in februari 2012 visiting professor. Zij gaf verschillende colleges en heeft het samenwerkingverband verder geïntensiveerd.

Singapore en met name de National University of Singapore (NUS).

Sinds het werkbezoek van een delegatie van de Universiteit Utrecht in 2011 is de samenwerking met NUS geïntensiveerd. De rector van de Universiteit Utrecht, prof. Bert van der Zwaan, heeft in 2012 opnieuw een bezoek afgelegd. Tevens zijn er het afgelopen jaar twee delegaties op hoog niveau vanuit Singapore bij de Universiteit Utrecht/USI op bezoek geweest: de eerste delegatie o.l.v. mr. Tan Yong Soon, permanent secretary of the National Climate Change Secretariat (NCCS) en de tweede delegatie o.l.v. mr. Vivian Balakrishnan, Minister of Environment and Water Resources.

Ook was USI-directeur Jacqueline Cramer er in februari 2012 visiting professor op uitnodiging van NUS. Zij gaf colleges en legde contacten met verschillende departementen om de mogelijkheden tot onderzoekssamenwerking met de Universiteit Utrecht, TNO en Deltares te verkennen. Dit resulteerde in gerichte samenwerkingsinitiatieven op het gebied van het brede thema duurzame steden (i.h.b. modellering) en specifieke thema’s als duurzame productketens, watermanagement (aansluitend bij de Singapore Delft Water Alliance) en bio-energie. Door Cramer’s bezoek aan Singapore zijn de banden versterkt, niet alleen met NUS maar ook met diverse overheidsorganisaties. Als gevolg hiervan was Cramer in juli 2012 als spreker uitgenodigd op de World City Summit.

Van 10 – 12 Oktober 2012 woonde Jacqueline Cramer, op uitnodiging, de International Green Building Conference 2012 bij in Singapore. Zij sprak tijdens de plenaire openingssessie over ‘Green building and energy-efficiency policies in Europe: Experiences and results’.

Jacqueline Cramer tijdens de Green Building Conference 2012

Verenigde Staten, Portland.

In het kader van de stedenband tussen Portland en Utrecht is het initiatief genomen tot oprichting van het Orange Goes Green platform. Dit platform beoogt bilaterale samenwerking op te zetten op het gebied van duurzame steden. Kennisuitwisseling en bedrijvigheid bevorderen staan hierbij voorop. USI-directeur Jacqueline Cramer treedt op als voorzitter van de Advisory Board van het platform.