Activiteiten

USI concentreert zich op de volgende twee hoofdactiviteiten:

1. Vernieuwingsprocessen op vijf thema’s

USI bevordert vernieuwingsprocessen op het gebied van duurzame urbane regio’s. Door samen met betrokkenen initiatieven te ontwikkelen ontstaat draagvlak en creativiteit. Nadruk ligt op de volgende vijf thema’s:

  • Energie
  • Water
  • Grondstoffen
  • Ondergrond
  • Fundamenten voor een duurzame samenleving

Bovenstaande thema’s worden belicht vanuit een natuurwetenschappelijke, sociologische, economische, ruimtelijke, juridische en cultuurfilosofische invalshoek.

2. Proeftuinen

Proeftuinen zijn broedplaatsen van vernieuwing, waar creativiteit en innovatie samenkomen. Binnen proeftuinen kunnen nieuwe concepten en technieken worden toegepast die niet alleen economisch haalbaar en sociaal aanvaardbaar, maar ook ecologisch uitdagend zijn. Het opzetten van proeftuinen binnen regio’s, stadswijken en bedrijventerreinen vormt dan ook één van de kernactiviteiten van USI.

Aanvullende activiteiten USI

Daarnaast richt USI zich op de volgende aanvullende activiteiten:

3. Innovatie en bedrijvigheid bevorderen

4. Onderwijs: uitwisseling van kennis en praktijk